IVR – automatyczna, 24 godzinna obsługa systemu EBO

IVR – automatyczna, 24 godzinna obsługa systemu EBO

I-BS.pl dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Bankowości Elektronicznej było dla klienta jak najbezpieczniejsze. Oferujemy wachlarz dodatkowych zabezpieczeń dla klientów obsługujących bankowość elektroniczną EBO. IVR to usługa podnosząca bezpieczeństwo OBSŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, a także metoda wpisująca się w wymagania Rekomendacji D.

SMS po zalogowaniu

Opcja powiadomienia SMS o logowaniu została przygotowana dla klientów, którzy chcą kontrolować każdą próbę logowania do konta bankowości elektronicznej. System przesyła automatycznie wiadomość SMS na wskazany przez użytkownika numer w dwóch przypadkach:

  • przy udanej próbie zalogowania się na konto,
  • podczas nieudanej próby zalogowania.

Dzięki takiej funkcjonalności użytkownik jest pewny, że zalogował się na własne konto, a nie podmienioną stronę. Dodatkowo każda próba zalogowania się przez osobę nieuprawnioną jest natychmiast raportowana. Jeśli klient dostaje taką informację, a nie podjął próby logowania, może natychmiast podjąć działania w celu blokady konta, na przykład przez kanał IVR, który zapewnia całodobową możliwość zdalnej blokady zalogowania do bankowości elektronicznej.

IVR 24H

Użytkownik ma możliwość zdalnej blokady dostępu do bankowości elektronicznej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Oprócz zablokowania konta, użytkownik może także odblokować taki dostęp, jeśli doszło do zablokowania możliwość zalogowania.

Limity transakcji

EBO to możliwość zarządzania limitami i ograniczeniami transakcji :

  • Rozbudowany plugin Schematów Podpisów umożliwiający budowę zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych powiązań pomiędzy akceptantami
  • Limity transakcji jednorazowych, dziennych , dla poszczególnych akceptantów

Filtry Logowania

Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi zarządzenie dostępem do bankowości internetowej dla określonych adresów IP. Można zablokować poszczególne adresy jak i całe grupy adresów (np. dla danego kraju). Użytkownik może także określić zaufane adresy, z których można dokonać logowania, np. zezwolić na logowanie tylko z domowego IP.

Reguły czasowe

Użytkownik może wyznaczyć określone dni i godziny, w trakcie których można zalogować się do EBO.

Zapraszamy Państwa na XI Konferencję I-BS.pl, na której zostanie szerzej omówiona tematyka dot. IVR, a przedstawi ją nasz partner biznesowy – Aiton Caldwell.

Szczegółowe informacje nt. konferencji I_BS.pl: https://i-bs.pl/konferencja/