MONREP w PI SWIB RISQ! Sprawdź jak działa!

MONREP w PI SWIB RISQ! Sprawdź jak działa!

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy krótki filmik, który obrazuje działającą w PI SWIB RISQ sprawozdawczość MONREP.

Film obrazuje proces zasilania systemu, wykonania obliczeń oraz eksport danych do systemu aSISt:

– automat generuje odpowiedni wydruki z systemu defBank,

– po stronie użytkownika PI SWIB RiSQ pozostaje zaczytać wcześniej wygenerowane dane w celu przeprowadzenia obliczeń,

– po wykonaniu wyliczeń użytkownik przenosi wyliczenia do systemu aSISt za pomocą eksportu plików.

Dodatkowym atutem PI SWIB RiSQ jest brak potrzeby zapewnienia interfejsu wymiany danych defAPI. Aplikacja nie wymaga zakupu dodatkowych udostępnień w systemie finansowo defBank.