Platforma Multidealing w Bankowości Internetowej EBO eBank Online

Platforma Multidealing w Bankowości Internetowej EBO eBank Online

Już wkrótce w systemie EBO eBank Online zostanie uruchomiony dostęp do Platformy Multidealing BPS.

Klienci Banków Spółdzielczych będą mogli korzystać z aplikacji Multidealing, dającą możliwość zawierania transakcji wymiany walutowej i transakcji depozytowych. Platforma umożliwia dokonywanie transakcji kupna lub sprzedaży waluty, z zastosowaniem preferencyjnego kursu wymiany, prezentowanego w trybie online. Proces będzie w pełni zautomatyzowany, co umożliwi szybką realizację transakcji, a jednocześnie zminimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

Zakres dostępnych produktów dla każdego z klientów bank zdefiniuje indywidualnie.

Przebieg procesu integracji:

  • Klient korporacyjny, któremu Bank udostępni usługę dealingową ewidencjonowany jest w aplikacji Multidealing.
  • Danemu klientowi przypisywani są operatorzy, którzy będą mogli w jego imieniu wykonywać operacje. Każdy z tych operatorów otrzymuje w Multidealingu unikalny 8 znakowy identyfikator.
  • Ten identyfikator zostanie przypisany klientowi w bankowości internetowej EBO.
  • Wynikiem tego powiązania będzie możliwość wywołania aplikacji Multidealing z poziomu EBO eBank Online.

 Wymierną korzyścią osiągniętą przez klienta jest posiadanie jednego loginu i hasła (do Bankowości Internetowej EBO) bez konieczności odrębnego logowania się do każdej z aplikacji. Dodatkowo ewentualna zmiana hasła występuje tylko w jednym miejscu.