Szkolenie autoryzacyjne EBO dla Banków Spółdzielczych

Kod szkolenia: E_AUTO

Tytuł szkolenia: Szkolenie autoryzacyjne EBO dla Banków nie posiadających systemu KIRI BS

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów oraz administratorów systemu EBO eBank Online

Wymagania: Wymagana jest podstawowa znajomość systemu EBO eBank Online

Wielkość grupy: Minimalna wielkość grupy wymagana do przeprowadzenia szkolenia to 2 osoby

Program szkolenia

  1. EBO Token – jak sprawdzać, gdy klient zgłosił, że token nie działa.
  2. EBO Token Online – konfiguracja, sprawdzenie komunikacji i wersji środowiska JAVA.
  3. Korzystanie z logów sesji klienta w przypadku, gdy występują różne problemy zgłaszane przez klienta podczas pracy w aplikacji klienckiej (np. anulowanie zleceń odroczonych z użyciem wielopodpisu).
  4. Sposoby zablokowania konta przez klienta i możliwości odblokowania.
  5. Wyjaśnienie mechanizmu wykrywania potencjalnych infekcji użytkowników.
  6. Zebranie informacji o powiadomieniach dla klientów i operatorów.
  7. Omówienie nowych funkcjonalności.
  8. Inne tematy, które mogą być zgłoszone wcześniej lub bezpośrednio na szkoleniu.

Szczegółowe informacje

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy I-BS.pl ul. Solidarności 2a, Stalowa Wola 

Osoba kontaktowa: Magdalena Żurek (15 649 20 65)

Ilość dni: 1

Czas trwania: 5 godzin (10:00 – 15:00).

Terminy szkolenia: 22 czerwca, 20 lipca, 21 września, 24 października, 21 listopada, 19 grudnia 2017

Cena za osobę: 500 zł

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne oraz poczęstunek (obiad).