I-BS.PL

AML EZiRO – nowe funkcjonalności

W związku ze zmianami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także rozwojem modułu PI SWIB AML EZiRO przygotowaliśmy zestaw nowych funkcjonalności.

W skład aktualizacji wchodzi:

  • Lista ostrzeżeń publicznych KNF,
  • Lista wewnętrzna GIIF (lista uzupełniana przez Bank na podstawie zapytań wysyłanych przez GIIF),
  • Reguła lista sankcyjna (zleceniodawca oraz beneficjent sprawdzani na listach sankcyjnych),
  • Reguła tytuł transakcji (system sprawdza tytuł transakcji po frazach z listy np. bitcoin; lista uzupełniana jest przez Bank).

Dodatkowo platforma PI SWIB oferuje również funkcjonalności, takie jak:

  • PI  SWIB CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).

Zadaniem modułu jest uproszczenie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz automatyzacja zarządzania relacjami zachodzącymi między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Ponadto, moduł automatyczne wykrywa różnice między kartotekami klientów i danymi zawartymi w CRBR.

  • Moduł PI SWIB Blokady STIR

Głównym celem modyfikacji jest umożliwienie raportowania zajęć oraz blokad (komorniczych oraz AOE) danego rachunku poprzez STIR, przy czym raportowanie dotyczy tylko rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl