I-BS.PL

logo-aml-eziro

AML EZiRO

Wchodzące w skład platformy internetowej PI SWIB narzędzie
umożliwiające efektywne zarządzanie procesami związanymi
z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu (AML – Anti Money Laundering).

Analiza i raportowanie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Podstawowym zadaniem systemu jest wszechstronna analiza transakcji finansowych w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom.

Do głównych korzyści biznesowych wynikających z zastosowania PI SWIB AML EZiRO zaliczyć można obniżenie kosztów związanych z identyfikacją transakcji, zachowanie pełnej zgodności z aktualnymi wytycznymi prawa, szybkie dostosowanie systemu do potrzeb instytucji (odgórne jak i indywidualne), automatyzacje procesów oraz pełne i sprawne raportowanie.

Zakres funkcjonalności oraz specyfika AML uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności przez podmioty obowiązane, którymi są: banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, kancelarie notarialne, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz biura rachunkowe.

PI SWIB AML EZiRO stanowi zestaw narzędzi, które można personalizować pod kątem indywidualnych potrzeb klienta, a także rynku na którym prowadzi działalność.

Idea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie.

Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności. Intuicyjny moduł AML EZiRO powstał w ramach współpracy z ekspertami bankowymi i funkcjonuje na rynku bankowym i finansowym. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie analizy i raportowania zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka a także raportowania do GIIF czy KNF.

Wdrażając dodatek systematyzujemy obowiązki:

rejstracji transakcji,

weryfikacji klientów na listach sankcyjnych,

wykonania środków bezpieczeństwa finansowego,

analizy i oceny ryzyka,

przechowywania informacji,

przyjmowania oświadczeń mówiących o tym, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, o ile takie są przyjmowane,

przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi.

Instytucje obowiązane:

produkty-bankowe-2
Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych
ik-notariusze
Notariusze
ik-nieruchomosci
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
ik-biura-rachunkowe
Biura rachunkowe

AML EZiRO to:

Prosta obsługa dla pracowników odpowiedzialnych za raportowanie.

Mały nakład pracy podczas analiz dziennych.

Mechanizmy pomocy i filtry wspierające analizę dzienną.

Integracja z kartoteką klienta.

Rejestracja wpłat kasowych powyżej 1000 EUR.

Analiza i weryfikacja poprawności danych w kartotece klienta.

Analiza i weryfikacja transakcji podejrzanych.

Szybka weryfikacja ryzyka klienta, repozytoria list sankcyjnych.

Wyszukiwanie, sortowanie, grupowania transakcji.

System zatwierdzania i weryfikacji analiz dziennych.

Tworzenie komunikatów dla użytkowników systemu..

Generowanie raportów wewnętrznych i sprawozdawczych dla GIIF.

PI SWIB - opcjonalne komponenty

Ognivo

Obsługa zapytań przesłanych przez Krajową Izbę Rozrachunkową

E-wyciągi 2.0

Generowania i dystrybucja wyciągów elektronicznych i papierowych

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS

Blokady STIR

Przeciwdziałanie nadużyciom skarbowym, zwłaszcza wyłudzeniom VAT.

Upadłość konsumencka

Weryfikacja, czy klient jest w trakcie upadłości konsumenckiej.

Rachunki uśpione

Dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych”

Umowy i dokumenty

Pełne zarządzanie dokumentacją i jej obiegiem w organizacji

Karta wzorów podpisów

Weryfikacja podpisu podczas kontaktu z klientem i obsługa zestawu podpisów

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiemy na nie telefonicznie i mailowo. Będzie nam miło spotkać się z Państwem bezpośrednio i zaprezentować możliwości jakie daje nasze rozwiązanie.