I-BS.PL

Analizy i raporty dla bankowości spółdzielczej w QUANT AR

Analizy i Raporty (AR) to dynamiczne środowisko, które opracowuje i sumuje dane zebrane z kilku źródeł: DEF, EBO czy modułu RF (Raporty i Formularze). Dzięki wizualizacji danych pozwala łatwo identyfikować trendy i wzorce, które nie zawsze są widoczne w bazie danych czy w arkuszu kalkulacyjnym. W QUANT AR wszystkie informacje, w zależności od potrzeb, przedstawione są w postaci wykresów, diagramów lub tabel.
Analizy i raporty w QUANT

Raportowanie i analiza w QUANT AR otwiera wiele nowych możliwości. Pomaga podejmować świadome decyzje w oparciu o dokładne i aktualne dane, skracając przy tym ścieżkę obiegu informacji i zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.

Raporty przygotowane w QUANT AR pozwalają na szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń i natychmiastową reakcję na zmieniające się warunki. Możliwe jest także porównywanie danych w różnych okresach czasu czy dotyczących różnych produktów, klientów i pracowników.

QUANT AR umożliwia stworzenie pulpitu nawigacyjnego, który wyświetla w czasie rzeczywistym najważniejsze dla użytkownika dane operacyjne potrzebne do podejmowania trafnych i szybkich decyzji biznesowych. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu kokpitowi użytkownik może na bieżąco analizować najaktualniejsze wyniki. Sam kokpit można dostosować do indywidualnych potrzeb tak, by wyświetlał tylko te informacje, które w danej chwili są pożądane.

QUANT AR - korzyści i zalety z zastosowania

QUANT AR dzięki automatyzacji procesów pozwala na efektywniejsze wykorzystanie danych, dzięki czemu czas i pieniądze poświęcane do tej pory na powtarzalne zadania możemy przekierować na inne procesy ważne dla rozwoju banku.

QUANT AR to:

  • agregacja danych pochodzących z kilku źródeł,
  • szybszy czas reakcji na zmiany zachodzące na rynku,
  • stała kontrola i wgląd w realizowane procesy,
  • planowanie zmian i prognozowanie trendów,
  • porównywanie danych z różnych okresów,
  • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatyzacji procesów,
  • intuicyjna obsługa,
  • dostęp online z dowolnego urządzenia.

Wykaz gotowych raportów wg źródeł danych*:

* tworzymy też raporty indywidualne, zgodne z zapotrzebowaniem banku.

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl