ibsenergia.pl

I-BS.pl dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Bankowości Elektronicznej było dla klienta jak najbezpieczniejsze. Oferujemy wachlarz dodatkowych zabezpieczeń dla klientów obsługujących bankowość elektroniczną EBO.

SMS po zalogowaniu

Opcja powiadomienia SMS o logowaniu została przygotowana dla klientów, którzy chcą kontrolować każdą próbę logowania do konta bankowości elektronicznej. System przesyła automatycznie wiadomość SMS na wskazany przez użytkownika numer w dwóch przypadkach:

  • przy udanej próbie zalogowania się na konto,
  • podczas nieudanej próby zalogowania.

Dzięki takiej funkcjonalności użytkownik jest pewny, że zalogował się na własne konto, a nie podmienioną stronę. Dodatkowo każda próba zalogowania się przez osobę nieuprawnioną jest natychmiast raportowana. Jeśli klient dostaje taką informację, a nie podjął próby logowania, może natychmiast podjąć działania w celu blokady konta, na przykład przez kanał IVR, który zapewnia całodobową możliwość zdalnej blokady zalogowania do bankowości elektronicznej.

Limity transakcji

EBO to możliwość zarządzania limitami i ograniczeniami transakcji :

  • Rozbudowany plugin Schematów Podpisów umożliwiający budowę zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych powiązań pomiędzy akceptantami
  • Limity transakcji jednorazowych, dziennych , dla poszczególnych akceptantów

 

Filtry Logowania

Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi zarządzenie dostępem do bankowości internetowej dla określonych adresów IP. Można zablokować poszczególne adresy jak i całe grupy adresów (np. dla danego kraju). Użytkownik może także określić zaufane adresy, z których można dokonać logowania, np. zezwolić na logowanie tylko z domowego IP.

Reguły czasowe

Użytkownik może wyznaczyć określone dni i godziny, w trakcie których można zalogować się do EBO.

IVR 24H

Użytkownik ma możliwość zdalnej blokady dostępu do bankowości elektronicznej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Oprócz zablokowania konta, użytkownik może także odblokować taki dostęp, jeśli doszło do zablokowania możliwość zalogowania.