I-BS.PL

BFG Restrukturyzacja – aplikacja zgodna z art. 330 ust. 6 Ustawy o BFG

Aplikacja BFG Restrukturyzacja powstała w celu realizacji wymogów dotyczących generowania i przekazywania danych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), które wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku. Te dane są niezbędne ze względu na przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Autorem rozwiązania jest firma I-BS.pl Sp. z o.o.

BFG Restrukturyzacja jest częścią platformy PI SWIB RISQ jednak stanowi samodzielny i niezależny moduł funkcjonalny. Oznacza to, że korzystanie z aplikacji nie wymaga wdrożenia pełnej platformy, co pozwala na efektywne wykorzystanie tylko tego konkretnego modułu, bez konieczności implementacji innych funkcjonalności.

Głównym celem BFG Restrukturyzacja (Kredyty i Depozyty) jest zbieranie i uzupełnianie danych zawartych w tabelach 17 (dotyczącej kredytów), 20 (dotyczącej depozytów) i 23 (dotyczącej harmonogramów) w sposób transakcyjny, wraz z innymi dostępnymi danymi z definiowanych źródeł. Co istotne, rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności tworzenia dodatkowych rejestrów. Zamiast tego, należy jedynie uzupełnić brakujące dane, na przykład te związane z monitorowaniem transakcji kredytowych.

Aplikacja została przygotowana we współpracy z firmą FINGO Sp. z o.o., twórcą aplikacji aSISt. Dzięki temu możliwy jest eksport zgromadzonych danych do systemu iON (autorstwa FINGO), który kompleksowo obsługuje wymianę danych z BFG. Należy zaznaczyć, że celem tego rozwiązania jest spełnienie wymogów dotyczących weryfikacji poprawności przekazywanych informacji oraz oszacowania wartości aktywów i pasywów podmiotu.

Instytucje finansowe są zobowiązane do przekazywania sprawozdania do BFG w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania. Zakres tych sprawozdań jest bardzo obszerny, obejmuje tabele od 17 do 32. W związku z tym, w ramach Rejestru Księga Bankowa, konieczne jest przekazanie szczegółowych informacji związanych z różnymi aspektami działalności banku.

Szczegółowych informacji na temat BFG Restrukturyzacja udzielimy telefonicznie lub mailowo. Miło nam będzie spotkać się z Państwem bezpośrednio lub online i zaprezentować możliwości, jakie daje nasze rozwiązanie.

Bartłomiej Skoczylas
+48 728 403 586, b.skoczylas@i-bs.pl

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl