I-BS.PL

Zrównoważony rozwój: jak działać odpowiedzialnie i skutecznie

mgr Łukasz Doliński
/ Adwokat w Kancelarii Prawnej Doliński i Wspólnicy
Obecnie dla firm wyzwaniem jest nie tylko generowanie zysku, ale także działania podejmowane w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialne. Zrównoważony rozwój to już nie tylko modne hasło, to fundament długoterminowego sukcesu i stabilności organizacji.
Zrównoważony rozwój: jak działać odpowiedzialnie i skutecznie

Świat stoi przed poważnymi wyzwaniami ekologicznymi i społecznymi, coraz więcej uwagi poświęcamy temu, jak działają firmy, z którymi decydujemy się współpracować, czy to jako klienci, pracownicy, czy partnerzy biznesowi. Ten trend jest szczególnie widoczny w trzech kluczowych obszarach: świadomości konsumentów, oczekiwaniach pracowników oraz wymogach partnerów biznesowych i inwestorów.

W tym wpisie przybliżę, dlaczego zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna biznesu (ESG) stają się nie tyle opcją, co koniecznością w dzisiejszym świecie biznesu.

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Świadomość konsumentów rośnie

Żyjemy w czasach, kiedy informacja o tym, jakie praktyki stosuje firma, jest na wyciągnięcie ręki. Ludzie chcą wiedzieć, czy to, co kupują, zostało wyprodukowane w sposób szanujący środowisko naturalne i społeczności lokalne. W rezultacie, konsumenci coraz częściej kierują swoje wybory zakupowe w stronę marek, które nie tylko mówią o swoim zaangażowaniu w ochronę planety, ale również aktywnie działają na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Jest to zjawisko, które można porównać do coraz popularniejszej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych – staje się standardem, a nie wyjątkiem.

Oczekiwania pracowników się zmieniają

Praca to nie tylko źródło dochodu, ale również miejsce, w którym spędzamy dużo czasu i chcemy, aby było ono zgodne z naszymi wartościami. Młode pokolenie na rynku pracy szuka nie tylko stabilizacji finansowej, ale również sensu i celu w tym, co robi. Organizacje, które jasno komunikują swoje zaangażowanie w sprawy społeczne i środowiskowe oraz wprowadzają konkretne działania w tym zakresie, mają większe szanse na przyciągnięcie ambitnych, zaangażowanych pracowników, dla których praca to coś więcej niż tylko obowiązek.

Wymogi partnerów biznesowych i inwestorów ewoluują

Coraz częściej mówi się o kryteriach ESG jako o niezbędnych warunkach współpracy. Inwestorzy i partnerzy biznesowi zwracają uwagę nie tylko na wyniki finansowe firmy, ale również na to, jak organizacja wpływa na świat wokół siebie. Firmy, które ignorują te aspekty, mogą napotkać trudności, na przykład w dostępie do nowych rynków czy kapitału. To trochę jak z nieprzestrzeganiem zasad fair play w sporcie – nawet jeśli na krótką metę przynosi to korzyści, w dłuższej perspektywie prowadzi do izolacji i strat.

Tak więc, zarówno konsumenci, pracownicy, jak i partnerzy biznesowi oczekują dzisiaj więcej niż kiedykolwiek. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna oraz transparentność działań to już nie dodatki, ale fundamenty nowoczesnego biznesu. Firmy, które to rozumieją i wprowadzają odpowiednie zmiany w swoich strategiach, zyskują przewagę na rynku, zdobywają lojalność klientów i pracowników oraz otwierają przed sobą nowe możliwości rozwoju. W świetle tych zmian, każda organizacja powinna zastanowić się, jak może dostosować swoje działania, aby nie tylko przetrwać, ale i prosperować w nowej, bardziej świadomej rzeczywistości.

Jak firmy mogą praktykować zrównoważony rozwój?

Troska o środowisko naturalne skłania firmy do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia ich negatywnego wpływu na planetę. Te inicjatywy nie tylko sprzyjają ochronie środowiska, ale również pozwalają na budowanie pozytywnego wizerunku marki wśród konsumentów, pracowników i inwestorów. Kluczowe obszary, na które przedsiębiorstwa mogą skierować swoje działania, obejmują redukcję emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialny wybór surowców, opracowanie zrównoważonych opakowań oraz zapewnienie przejrzystości i raportowania swoich działań proekologicznych.

Zmniejszenie śladu węglowego

Priorytetem dla wielu organizacji staje się zmniejszenie śladu węglowego. Przez analizę i optymalizację procesów produkcyjnych, firmy mogą znacząco zmniejszyć ilość emitowanego CO2. Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, oraz promowanie efektywności energetycznej wewnątrz organizacji, są kluczowymi krokami w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania te można porównać do zastąpienia tradycyjnych żarówek energooszczędnymi w gospodarstwie domowym – początkowa inwestycja szybko się zwraca, zarówno w postaci niższych rachunków za energię, jak i mniejszego wpływu na środowisko.

Odpowiedzialne źródła surowców

Istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest stosowanie surowców pochodzących z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Dzięki temu firmy mogą nie tylko zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, ale również wspierać lokalne społeczności i chronić różnorodność biologiczną. Jest to porównywalne do wyboru produktów z lokalnego rynku, gdzie wiemy, skąd pochodzą i jak zostały wyprodukowane.

Zrównoważone opakowania

Kluczową rolę w redukcji odpadów i ograniczeniu wpływu na środowisko jest inwestycja w opakowania wielokrotnego użytku, biodegradowalne lub wykonane z recyklingu. Podobnie jak unikanie plastikowych słomek czy torbek na rzecz alternatyw wielokrotnego użytku w życiu codziennym, firmy mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. To bardzo ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Transparentność i raportowanie

Udostępniając informacje o działaniach zrównoważonych i ich efektach, organizacje mogą zwiększyć zaufanie wśród swoich stakeholderów. Jest to podobne do dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną informacjami o zmianach, które wprowadzamy w naszym życiu w celu bycia bardziej ekologicznym – buduje to zrozumienie i wspiera w dążeniu do wspólnych celów.
Przypis: Informacje wykorzystane w tym artykule oparte są na wystąpieniu i analizach zawartych w pracy „Jak dzięki ESG zamienić ryzyko na szansę rozwoju firmy i pracowników”, autorka: dr Marta Szymborska. Podczas II Edycji Leadership Excellence Summit 2024 w panelu Skuteczny Rozwój wystąpiła dr Marta Szymborska, ekspertka ds. ESG z 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu strategii i raportów zrównoważonego rozwoju. Dr Szymborska jest autorką ponad 200 publikacji na temat zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku obroniła doktorat na temat wpływu strategii ESG na wizerunek marki. W 2023 roku pomagała w opracowaniu strategii ESG – m.in. dla No Limit, Arra Group, Solar czy Alfa Terminal.
Picture of Łukasz Doliński
Łukasz Doliński

Adwokat, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz raportowania ESG.
Kancelaria Adwokacka Doliński i Wspólnicy w Stalowej Woli / Dział Prawny I-BS.pl Sp. z o.o.

Zawartość wpisu