ibsenergia.pl
„W sieci bez barier” – z I-BS.pl to proste!

„W sieci bez barier” – z I-BS.pl to proste!

Projekt „W SIECI BEZ BARIER” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw. CEL PROJEKTU: Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Potrzeba realizacji ww. celu wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w […]

Read More »