ibsenergia.pl
XIII Konferencja I-BS.pl – dziękujemy!

XIII Konferencja I-BS.pl – dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Banków Spółdzielczych z całej Polski za udział w XIII Konferencji I-BS.pl, która w tym roku odbyła się w Hotelu Uroczysko w Cedzynie pod Kielcami. Hasło: „Wykorzystaj obecny potencjał. Skuteczne zarządzanie skarbcem i mobilna ewolucja”. Za udział w konferencji i prezentacje dziękujemy również przedstawicielom firm partnerskich: Fujitsu, Blue Media, Strong-PC oraz WatchGuard. Podczas […]

Read More »