ibsenergia.pl
Automatyzacja procesu wysyłki plików STIR

Automatyzacja procesu wysyłki plików STIR

Oferujemy Państwu system umożliwiający automatyczną wysyłkę plików STIR z systemu DefBank na serwer SFTP Banku BPS.

Obecny opis procesu wysyłania plików do STIR:

1. Na koniec każdego dnia system księgowy generuje 5 plików z danymi które pod rygorem kary należy w odpowiednim czasie przesłać do KIR,

2. Do każdego pliku należy ręcznie utworzyć pliki semaforów,

3. Pary tak przygotowanych plików należy umieścić w odpowiednich folderach na serwerze SFTP,

4. Z serwera należy pobrać logi z dnia poprzedniego i je przeanalizować.

Proces ten jest czasochłonny (około 15-20 min. dziennie) oraz narażony na częste pomyłki. Pliki posiadają bardzo podobne nazwy a umieszczenie nieodpowiedniego pliku w jednym z katalogów skutkuje komunikatem błędu. Dodatkowo istnieje duże ryzyko pominięcia wysyłki w szczególności w okresie urlopu lub chorobowego osoby odpowiedzialnej za wysyłkę.

Nowy system wykonuje wszystkie powyższe czynności automatycznie wraz z ostrzeżeniami o błędnie zaczytanych plikach.

Pracownikowi odpowiedzialnemu za STIR, pozostaje jedynie przeglądanie logów z automatu.