ibsenergia.pl
Biała lista podatników VAT w EBO

Biała lista podatników VAT w EBO

Biała lista podatników VAT to funkcjonalność dostępna w bankowości internetowej EBO eBank Online, która umożliwia weryfikację informacji o podatnikach VAT. Służy firmom do szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahentów.

Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

KAS ( Krajowa Administracja Skarbowa) buduje białą listę podatników VAT w oparciu o dane przedsiębiorców znajdujące się w polskich rejestrach publicznych (KRS i CEIDG) oraz system STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) za pomocą którego banki prowadzące rachunki firmowe przekazują dane o ich numerach do Szefa KAS.
Kwestie prawne związane ze STIR reguluje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Funkcjonalność EBO pozwala na szybką weryfikacje kontrahenta bezpośrednio przed wygenerowaniem nowego przelewu. Kluczową rzeczą jest ID zapytania rejestru, oraz wynik weryfikacji. Ministerstwo zaleca przechowywanie zrzutów z ekranu w postaci papierowej lub elektronicznej w EBO natomiast historia sprawdzenia rachunku dostępna jest w LOGU.

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy:

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli Państwa Klient zapłaci swojemu partnerowi biznesowemu kwotę wyższą niż 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:
• nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
• będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego należy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujemy zrealizować przelew.

Więcej informacji nt. funkcjonalności "Biała lista podatników VAT" w EBO:

Anna Gawrońska
a.gawronska@i-bs.pl
tel. 532 748 240