ibsenergia.pl
Kluczowa aktualizacja bankowości EBO eBank Online

Kluczowa aktualizacja bankowości EBO eBank Online

Szanowni Państwo,

Przygotowywana jest aktualizacji 4.19.11.0.0, która wprowadza istotne techniczne zmiany w środowisku EBO. Przy aktualizacji ten wersji konieczne jest zatrzymanie działania systemu EBO na czas do 1 godziny.

UWAGA

Wersja ta jest wymagana do wgrania zmian jakie wchodzą od 1 stycznia 2020 dotyczących przelewów do US (projekt Witraż) oraz STIR.

UWAGA

Aktualizacja musi być wykonana do dnia 20 grudnia 2019.

W osobnych zgłoszeniach należy podać wybrany przez Bank termin aktualizacji datę i czas.

Aktualizacja w ramach opłaty serwisowej jest przeprowadzana w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Aktualizacja w ramach usługi płatnej może być przeprowadzona w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Taka aktualizacja minimalizuje niedogodności dla klientów korzystających z systemu w godzinach roboczych.

W celu skorzystania z tej usługi aktualizacji należy skontaktować się z naszym Działem Handlowym z Anną Gawrońską:

e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

tel.: 532 748 240

Dział Handlowy przygotuje i przedstawi wycenę prac.