ibsenergia.pl
Nowe terminy szkoleń autoryzacyjnych

Nowe terminy szkoleń autoryzacyjnych

Zapraszamy na cykl szkoleń autoryzacyjnych dotyczących systemów I-BS.pl: Bankowości Elektronicznej EBO oraz PI SWIB moduły: Wyciągi, Umowy i dokumenty, Ognivo + Rachunki Uśpione. Szkolenia kierowane są przede wszystkim do operatorów oraz administratorów w/w systemów, ale także do wszystkich pracowników Banku.

Szkolenia autoryzacyjne mają na celu wykrycie oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych przez pracowników Banku (operatorów) obsługujących system. Służą również poszerzeniu już posiadanej wiedzy, wykraczającej poza informacje zawarte w instrukcjach obsługi. Nasi specjaliści przedstawią także aspekty dotyczące zmian w systemach, a także praktyczne wskazówki przydatne podczas codziennej pracy z aplikacjami.

Zapraszamy na portal szkoleniowy I-BS.PL