ibsenergia.pl
Powiadomienie SMS o niezrealizowanym zleceniu stałym w EBO

Powiadomienie SMS o niezrealizowanym zleceniu stałym w EBO

Zgodnie z art. 50 ustawy o usługach płatniczych dostawca prowadzący rachunek nie może co do zasady odmówić wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego, jeśli jednak takie zlecenie nie zostanie wykonane klient musi zostać o tym niezwłocznie powiadomiony. W związku z tym uruchomimy w EBO nową, dedykowaną funkcjonalność SMS, która poinformuje właściciela rachunku o takim zdarzeniu.

Usługa to:

  • wygodny i szybki sposób pozyskiwania informacji o niezrealizowanym zleceniu stałym;
  • przekazywanie informacji w sposób zapewniający zachowanie poufności;
  • brak wymagań technicznych – wyłącznie telefon komórkowy.

Aby aktywować usługę (analogicznie jak w przypadku Powiadomień SMS). Klient musi złożyć dyspozycję SMS, w której podaje następujące informacje:

  • numer telefonu komórkowego, na który będzie otrzymywać powiadomienie SMS;
  • numer rachunku, którego ma dotyczyć usługa.

Zapraszamy do kontaktu!

e-mail: dh@i-bs.pl

tel. 15 649 20 65