ibsenergia.pl
Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

W związku z faktem, iż od marca bieżącego roku dla sprawozdań ITS przekazywanych do NBP, obowiązuje taksonomia XBRL EBA, wszystkie wymagane sprawozdania dostępne w PI SWIB RISQ zostaną odpowiednio dla Państwa przygotowane.

Kiedy zostaną udostępniane?

W pierwszym pakiecie przekazane zostanie:

- NSFR EBA ITS PL,

- LCR DA EBA ITS PL.

W drugim pakiecie udostępnione zostanie:

- COREP OF EBA ITS PL,

W trzecim pakiecie udostępnione zostanie: - ALMM EBA ITS PL.

W trzecim pakiecie udostępnione zostanie:

- ALMM EBA ITS PL.

W jakim zakresie skonfigurowane zostaną sprawozdania?

Sprawozdania zostaną przekazane z konfiguracją formularzy dotyczących Państwa Klientów, wszystkich transakcyjnych umów kredytowych i depozytowych. Wszystkie wpisy dotyczące papierów wartościowych oraz Państwa rachunków bieżących czy terminowych nie zostaną skonfigurowane ze względu na różnorodność kont.

Oczywiście, w przypadku sprawozdań depozytowych pogrupowane zostaną depozyty a część kredytowa zostanie skonfigurowana kontami i odwrotnie w przypadku sprawozdań kredytowych.

Przekazana konfiguracja będzie rekomendowana przez Firmę, jednak ostateczne zapisy w polach sprawozdań będą wynikały z Państwa wiedzy.

Firma I-BS.PL jest gotowa pomóc w konfiguracji dodatkowej. Na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem. Koszty prac konfiguracyjnych EBA raz harmonogram przekazane będą Państwu indywidualnie.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Bartłomiej Skoczylas

e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

tel. kom.: 728 403 586