Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

Share on facebook
Share on linkedin

W związku z faktem, iż od marca bieżącego roku dla sprawozdań ITS przekazywanych do NBP, będzie obowiązywała taksonomia XBRL EBA, wszystkie wymagane sprawozdania dostępne w PI SWIB RISQ zostaną odpowiednio dla Państwa przygotowane.

Kiedy zostaną udostępnione?

W pierwszym pakiecie przekazane zostanie:
- HSFR EBA ITS PL,
– LCR DA EBA ITS PL.

W drugim pakiecie udostępnione zostanie:
– COREP OF EBA ITS PL,

W trzecim pakiecie udostępnione zostanie:
– ALMM EBA ITS PL.

W jakim zakresie skonfigurowane zostaną sprawozdania?

Sprawozdania zostaną przekazane z konfiguracją formularzy dotyczących Państwa Klientów, wszystkich transakcyjnych umów kredytowych i depozytowych. Wszystkie wpisy dotyczące papierów wartościowych oraz Państwa rachunków bieżących czy terminowych nie zostaną skonfigurowane ze względu na różnorodność kont. Oczywiście w przypadku sprawozdań depozytowych pogrupowane zostaną depozyty a część kredytowa zostanie skonfigurowana kontami i odwrotnie w przypadku sprawozdań kredytowych. Przekazana konfiguracja będzie rekomendowana przez Firmę, jednak ostateczne zapisy w polach sprawozdań będą wynikały z Państwa wiedzy. Firma I-BS.PL oczywiście gotowa jest pomóc w konfiguracji dodatkowej. Na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem. Koszty prac konfiguracyjnych EBA raz harmonogram przekazane będą Państwu indywidualnie.

Najnowsze aktualności

Polub nas na FB!

Skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Bartłomiej Skoczylas

e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

tel. kom. 728 403 586

Zapisz się do Newslettera!