ibsenergia.pl
STIR 2,0 w nowej wersji EBO

STIR 2,0 w nowej wersji EBO

W nadchodzącym tygodniu zostanie wydana nowa wersja systemu EBO, zawierająca między innymi funkcjonalność obsługi STIR 2.0

- przekazywanie danych identyfikacyjnych osoby składającej dyspozycję transakcji,
- przekazywanie adresów IP, z których następowały logowania i były składane dyspozycje w ciężar rachunków podmiotu kwalifikowanego.
Zmiany związane są z nowelizacją ustawy ordynacji podatkowej z dnia 05 lipca 2018 r. i wynikających z niej zmianach dot. rozszerzenia zakresu danych przesyłanych przez banki za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).
Więcej informacji dot. nowej funkcjonalności systemu udziela:
Marcin Krzysztoń
m.krzyszton@i-bs.pl
604 223 619