ibsenergia.pl
System Quant – skuteczne mierzenie celów biznesowych

System Quant – skuteczne mierzenie celów biznesowych

Przedstawiamy nowy System I-BS.Pl - Quant. Narzędzie przetwarza i analizuje dane pod kątem biznesowym i finansowym banku. W przystępny sposób oferuje wgląd w wydarzenia zachodzące w organizacji.

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE

Zarząd otrzymuje wyczerpujący obraz wykorzystania aktualnych zasobów finansowych oraz kadrowych, co minimalizuje wysiłek związany z monitorowaniem i podejmowaniem strategicznych decyzji.
Zaprezentowane analizy zwiększają jednocześnie obiektywność procesów i eliminują błędy związane ze stronniczością człowieka.

STRATEGIA

System skutecznie wspomaga mierzenie celów biznesowych.
System skuteczne wspomaga mierzenie celów biznesowych. Każdy bank powinien znać własne wskaźniki KPI i cele do zrealizowania. W zależności od obranej strategii te cele mogą odnosić się m.in. do:

liczby klientów

kosztu pozyskania klienta

sprzedanych produktów

przychodów ze sprzedaży

kosztów

rentowności

Ich wyznaczenie i monitorowanie pozwalają określić stopień rozwoju i funkcjonowania placówki.

QUANT TO PLATFORMA PRZEDSTAWIAJĄCA SZEREG WSKAŹNIKÓW Z SYSTEMÓW POZA KSIĘGOWYCH

EBO

Klienci, komunikaty, aktywność, anomalia

EBO Token PRO

Użytkownicy, komunikaty, aktywność

INNE

Obsługiwane źródła danych: REST, Oracle, MS SQL, PosgreSQL, MySQL, csv, xml, xls

PROJEKT

Aplikacja nie wymaga instalacji. Działa poprzez przeglądarkę internetową.

PRZYKŁADOWA ANALIZA

Analizy klienta: Posiadane produkty, podział na typy produktów, wpływy, obciążenia, porównanie wpływów do obciążeń, ilość przelewów, przeterminowane płatności.
Wszystkie analizy są ze sobą powiązane asocjacyjnie co pozwala na szczegółową analizę i filtrowanie danych.
System potrafi wskazać grupę klientów lub konkretnego klienta, w którym drzemie potencjał sprzedażowy.
Pozostałe grupy analiz:
- HANDLOWE
- FINANSOWE
- ANALITYCZNE
- OPERACYJNE
- HR
- MARKETINGOWE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dział Handlow: e-mail: dh@i-bs.pl lub tel.: 15 649 20 65