XII Konferencja I-BS.pl – dziękujemy!

XII Konferencja I-BS.pl – dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Banków Spółdzielczych z całej Polski za udział w XII Konferencji I-BS.pl, która w tym roku odbyła się na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Tematem przewodnim spotkania był: „Rynek konsumencki – bezpieczeństwo, wyzwania, rozwiązania w 2019 i 2020 roku.” Za udział w konferencji i prezentacje dziękujemy również przedstawicielom firm partnerskich: Fujitsu i FortiNet.

Podczas części merytorycznej zaprezentowane zostały najnowsze projekty I-BS.pl oraz podsumowane dotychczasowe systemy oddane do Banków Spółdzielczych, m.in. EBO, PI SWIB, PI SWIB RISQ oraz CardOn, a także informacje związane ze szkoleniami oraz wsparciem oprogramowania I-BS.pl.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Projektu Shield, w skład którego zaliczamy rozwiązanie firmy FortiNet – FortiAnalyzer. Jest to usługa, która bezpiecznie zbiera i analizuje dane przekazywane z różnych urządzeń FortiNet oraz innych narzędzi kompatybilnych z serwerem syslog. System dostarcza administratorom sieci wyczerpujący obraz wykorzystania sieci i bezpieczeństwa informacji w całym przedsiębiorstwie.

Zachęcamy Państwa do odsyłania otrzymanych ankiet oraz o wyrażanie zgód marketingowych, dzięki którym mogą Państwo otrzymywać najnowsze informacje o produktach i usługach I-BS.pl.

Dziękujemy wszystkim obecnym na konferencji Bankom Spółdzielczym, jak i tym, którym rozliczne obowiązki nie pozwoliły na przybycie. Mamy nadzieję na równie owocną współpracę w przyszłości.