ibsenergia.pl
XIII Konferencja I-BS.pl – dziękujemy!

XIII Konferencja I-BS.pl – dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Banków Spółdzielczych z całej Polski za udział w XIII Konferencji I-BS.pl, która w tym roku odbyła się w Hotelu Uroczysko w Cedzynie pod Kielcami. Hasło: „Wykorzystaj obecny potencjał. Skuteczne zarządzanie skarbcem i mobilna ewolucja”. Za udział w konferencji i prezentacje dziękujemy również przedstawicielom firm partnerskich: Fujitsu, Blue Media, Strong-PC oraz WatchGuard.

Podczas części merytorycznej zaprezentowane zostały najnowsze projekty i plany rozwojowe systemów I-BS.pl, m.in. Platforma Mobilna EBO Mobile 2.0.

„Wskaźnik Kosztu Finansowania na platformie BI „QUANT” jako nowa klasa narzędzi do analizy biznesowej Banku i zarządzania rentownością” omówił Prezes Instytutu Rynku Finansowego Sp. z o. o.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje naszych partnerów. Przedstawiciel BlueMedia zaprezentował nowoczesne, poza odsetkowe produkty bankowe. STRONG-PC przedstawił ofertę dotyczącą wirtualnych centrali telefonicznych. Nie zabrakło także nowości od Fujitsu.

Dziękujemy wszystkim obecnym na konferencji Bankom Spółdzielczym, jak i tym, którym rozliczne obowiązki nie pozwoliły na przybycie. Mamy nadzieję na równie owocną współpracę w przyszłości.