ibsenergia.pl
Zmiany prawne w sektorze instytucji finansowych związane z COVID-19 – opracowanie

Zmiany prawne w sektorze instytucji finansowych związane z COVID-19 – opracowanie

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem kancelarii Traple Konarski Podolecki i Wspólnicy, z którą współpracujemy. Omówienie dotyczy ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego materiału zostały zaprezentowane najważniejsze zmiany prawne oczekujące na uchwalenie (tzw. Tarcza 3.0.) oraz zostały wskazane nadchodzące zmiany w przepisach (m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi).

Całość uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw organów nadzoru (KNF, Prezes UOKiK, EBA, EIOPA, ESMA), które mają istotny wpływ na działalność instytucji finansowych, w tym branże FinTech.