ibsenergia.pl

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska podczas IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które odbędzie się w dniach 23-24 maja w Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Zaprezentujemy nasze najnowsze produkty: nowoczesną bankowość EBO RWD oraz aplikację dedykowaną dla sprawozdawczości bankowej PI SWIB RISQ.

Forum organizuje Związek Banków Polskich, we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, a także Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Na tegorocznej edycji forum poruszone zostaną tematy:

 

  • Wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych w opinii zrzeszeń banków spółdzielczych
  • Współpraca administracji państwowej z sektorem banków spółdzielczych
  • Centrum Usług Wspólnych – nowości technologiczne dla bankowości spółdzielczej
  • Zmiany regulacyjne – PSD2
  • Bezpieczeństwo banków i ich klientów
IX Forum Technologii