I-BS.PL

BS Solution – nowoczesny system bankowy dla Banku Spółdzielczego

BS Solution to obecnie najnowocześniejszy system bankowy wykorzystujący technologię chmurową pozwalającą zwiększyć efektywność, poprawić obsługę klienta, zminimalizować koszty operacyjne i szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Unikalną i bardzo istotną cechą systemu jest praca w trybie ciągłym 24/7 dni, bez przerwy na “zamknięcie dnia”, która to funkcja jest kluczowym elementem procesu operacyjnego banku. W BS Solution zamknięcie dnia wstrzymuje system na czas poniżej 1 sekundy i nie wpływa na elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych, takie jak: bankowość internetowa i mobilna oraz operacje kartowe.

System oparty jest o otwarte API (ang. Application Programming Interface) do którego bank ma dostęp i w związku z tym może kształtować swoją strukturę informatyczną i połączenia z innymi systemami bez obawy o późniejsze trudności w integracji pomiędzy tymi systemami a BS Solution. Ma to duże znaczenie na etapie wdrożenia i eksploatacji w długim okresie czasu.

BS Solution powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firm I-BS.pl Sp. z o.o. i HEUTHES Sp. z o.o. w produkcji i serwisowaniu oprogramowania. W czerwcu 2023 r. rozwiązanie otrzymało nagrodę Hit Roku 2023 w kategorii „Bankowość” oraz rekomendację w prestiżowym konkursie organizowanym przez magazyn Gazeta Bankowa.

BS Solution zapewnia pełny zestaw funkcji bankowych w zakresie handlu detalicznego, korporacyjnego, skarbowego, majątkowego i płatniczego. Dostarcza wiodące na rynku innowacyjne funkcjonalności do kreowania nowych produktów i usług dla klientów banku bez potrzeby aktualizacji systemu.

Obecnie wyzwaniem dla banków jest rozszerzanie segmentacji klientów, która polega na powiększeniu bazy klientów poprzez ich lepszą identyfikację, przyciąganiu nowych grup klientów działaniami marketingowymi oraz zwiększeniu zakresu usług oferowanych osobom już korzystającym z usług danego banku. Jest to niezwykle ważne ponieważ pomaga nie tylko zwiększać przychody, zdywersyfikować źródła dochodów ale przede wszystkim redukować ryzyko związane z utratą klientów.

Klienci w sektorze bankowym stali się bardzo wymagający. Oczekują coraz wyższego poziomu obsługi, usług i dostępności do swoich banków oraz nowoczesnych narzędzi i aplikacji, które ułatwią im zarządzanie swoimi finansami. Coraz częściej oczekują spersonalizowanych rozwiązań, uwzględniających ich unikalne potrzeby i rynkowe wymogi oferty produktowej i usług dostosowanych do ich indywidualnych wymagań.

Wykorzystując możliwości zaczerpnięte ze wszystkich sektorów, w tym rozwiązań Fintech, system BS Solution pozwala wprowadzać nowe produkty szybciej, zgodnie z metodologią SMART. Dzięki temu klienci banków mogą mieć pewność, że nowe produkty i usługi zostaną szybko udostępnione, a generowane oferty są bardziej trafne, atrakcyjne i innowacyjne w rozumieniu młodego pokolenia. Takie rozwiązanie pozwala wzmocnić lojalność klientów oraz ułatwia pozyskiwanie nowych.

BS Solution integruje system GRYFBANK (autorstwa HEUTHES Sp. z o.o.) do zarządzania produktami finansowymi i usługami bankowymi z nowoczesną bankowością internetową EBO eBank Online i mobilną EBO Mobile PRO (autorstwa I-BS.pl Sp. z o.o.). Dodatkowo, zgromadzone dane o klientach i przeprowadzonych transakcjach stanowią źródło dla generowanej automatycznie sprawozdawczości obowiązkowej (moduł RISQ), zarządzania ryzykami i szeroko pojętej sprawozdawczości zarządczej QUANT.

System dostarcza aktualne raporty o udzielonych limitach, blokadach wynikających z operacji będących w trakcie realizacji oraz blokad z innych tytułów. Oprócz tego zapewnia kompleksową obsługę wszystkich stanowisk zarówno w małych oddziałach, filiach, ekspozyturach, jak i największych centralach, oddziałach oraz w bankach stowarzyszonych.

BS Solution jako webowy system do obsługi banku i klienta niesie za sobą szereg zalet.

Dla banku oznacza to automatyzację wielu procesów, co pozwala bankom zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty operacyjne i przeznaczyć większe zasoby na pracę z klientami, jak również skrócić czas na wdrożenia pracownika. Procesy, takie jak: sprawna obsługa wniosków kredytowych, zarządzanie klientami i przetwarzanie transakcji mogą być wykonywane znacznie szybciej i sprawniej. Skalowalność systemu pozwala na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb i liczby klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu bank może elastycznie rozszerzać swoje usługi w miarę potrzeb i wymagań rynkowych. System umożliwia również analizę danych na temat zachowań klientów, co z kolei może być wykorzystane do lepszego zrozumienia ich potrzeb i dostosowania oferty do konkretnego klienta.

Dla klienta to dostęp do nowoczesnych produktów bankowych z szybką i sprawną dystrybucją tych usług we wszystkich kanałach.

Rozwiązanie BS Solution dedykowane jest do obsługi klientów detalicznych, firm, przedsiębiorstw, korporacji, jednostek samorządu terytorialnych oraz specjalnych kont VIP. Oferuje klientom produkty w ramach konsorcjów bankowych, a opcjonalnie zawiera księgowość dla firm, system do fakturowania i kontroli biznesu ze 100% gwarancją bezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści z używania systemu produktowo-księgowego to:

 • dostęp przez przeglądarkę www, bez instalacji na stacjach roboczych,
 • integracja z LDAP,
 • przechodzenie między modułami systemu bez konieczności ponownego podawania danych uwierzytelniających (SSO),
 • tworzenie i parametryzacja produktów, z możliwością parametryzacji grupy docelowej, według: typu klienta, kanału dostępu, listy walut,
 • definiowanie formularzy i obiegów dokumentów kredytowych zintegrowanych z definicją produktu,
 • definiowanie schematów księgowych dla wszystkich operacji służących do automatycznego generowania dekretów księgowych,
 • definiowanie opłat i prowizji wg różnych algorytmów, określanie zasad naliczania oprocentowania; możliwość parametryzacji na poziomie ogólnym oraz stosowania indywidualnych wartości negocjowanych,
 • zarządzanie klientami i relacjami z nimi, dostęp do kart wzorów podpisów bezpośrednio z systemu, automatyczne generowanie umów według wzorców,
 • otwieranie rachunków produktowych dla klienta: rachunki bieżące, terminowe i kredyty,
 • realizacja przelewów rejestrowanych w placówce i przyjmowanych z kanałów zdalnych, wpłaty i wypłaty, zlecenia stałe,
 • rejestr prania brudnych pieniędzy,
 • kontrola dostępnych środków dla wszystkich kanałów, obsługa blokad i autoryzacji,
 • naliczanie oraz pobieranie opłat i prowizji,
 • przetwarzanie dnia, naliczanie odsetek i podatków,
 • zarządzanie kartami i integracja z systemem w banku zrzeszającym lub procesora,
 • archiwum elektroniczne dokumentów i wydruków, bezpośredni zapis i odczyt do archiwum z poziomu systemu,
 • operacje skarbowe własne.

Najważniejsze zalety bankowości internetowej to:

 • jedna platforma do obsługi rachunków klienta indywidualnego lub firmy,
 • przełączanie pomiędzy rachunkami bez konieczności ponownego logowania,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • przelewy natychmiastowe BlueCash, SORBNET, Express Elixir,
 • przelewy internetowe Paybynet,
 • optymalizacja operacji masowych,
 • kantor wymiany walut on-line,
 • doładowania telefonu,
 • produkty bankowe: lokaty, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia,
 • wnioski rządowe na programy socjalne,
 • wnioski bankowe on-line,
 • księgowość dla firm (opcjonalnie),
 • prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie, wygodne wykonywanie
 • najczęstszych czynności.

Najważniejsze zalety bankowości mobilnej to:

 • nieograniczony dostęp do środków oraz regularna kontrola wydatków 24/7,
 • obsługa klientów indywidualnych i biznesowych,
 • wygodne i bezpieczne płatności BLIK oraz przy użyciu funkcji „fotoprzelew”,
 • logowanie kodem QR do bankowości internetowej EBO,
 • płatność kodem QR,
 • generator kodu QR z danymi do przelewu,
 • podgląd środków i operacji bez logowania,
 • natychmiastowe płatności i szybkie przelewy Express Elixir,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • dostęp do produktów bankowych: lokaty, kredyty, inwestycje i ubezpieczenia,
 • powiadomienia i komunikaty,
 • aplikacja mobilna dla nastolatków.

Więcej informacji na temat rozwiązania znajdziecie Państwo na stronie https://bssolution.pl.

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl