ibsenergia.pl

Przypominamy, iż w lipcu zostanie uruchomiony MONREP, będący sprawozdaniem monetarnym przekazywanym do NBP realizowanym w technologii XBRL. Zastępuje ona sprawozdawczość BIS. 

Jak przygotować Bank do wymogu nowej sprawozdawczości? Odpowiedzią jest system PI SWIB RISQ. Jak w przypadku pozostałych sprawozdawczości (IPS Liquidity, FINREP i inne) gwarantujemy błyskawiczne działanie, pełną analitykę danych oraz prosty i szybki eksport danych do systemu aSISt.

Więcej szczegółów odnośnie PI SWIB RISQ znajdziecie Państwo pod tym adresem: http://i-bs.pl/oprogramowanie/risq/