ibsenergia.pl

Rachunki uśpione – moduł Platformy Integracyjnej SWIB

Informujemy, iż Platforma Integracyjna SWIB wzbogaciła się o nowy moduł ułatwiający pracę w banku. Zgodnie z obecnymi wymogami oddaliśmy w ręce użytkowników PI SWIB moduł do obsługi „Rachunków Uśpionych”, niezbędny do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie pięcio- i dziesięcioletnim. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z Platformą Integracyjną i korzysta z jej możliwości.  

Moduł Rachunki uśpione Platformy Integracyjnej SWIB jest modułem analitycznym umożliwiającym realizację przez bank obowiązków związanych z monitorowaniem rachunków i lokat bankowych, które wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 o zmianie Ustawy – Prawo Bankowe.

Działanie modułu polega na analizie zbioru zawierającego daty ostatnich operacji na rachunkach w celu wyszukania rachunków klientów wymagających interwencji ze strony Banku.

System znajduje rachunki, w których od daty ostatniej operacji minęło więcej niż 5 lat, po czym przeprowadza użytkownika przez odpowiednią procedurę obowiązującą dla takich przypadków (w zależności od statusu klienta i czasu, jaki upłynął od daty ostatniej operacji).

W celu uzyskania szczegółowego opisu PI SWIB: Rachunki Uśpione oraz warunków wdrożenia prosimy o kontakt z działem handlowym.