Specyfikacja eksportu i importu plików do EBO

Eksport wyciągu

XML

MT940

MT940/Multicash

MT940ETM

Eksport operacji zwykłych

XML

Eksport operacji wirtualnych

XML

Elixir-0

MT942

MT942/Multicash

MT942+

MT942/Multicash+

MT940m

Eksport odbiorców

XML

Import zleceń

ELIXIR-0

TELEKONTO

VIDEOTEL

XML

PŁATNIK