I-BS.PL

Specyfikacja eksportu
i importu plików do EBO

Eksport operacji zwykłych

Eksport odbiorców