I-BS.PL

EBO Antyfraud – najlepsza strategia do walki z fraudami

Wszystkie instytucje finansowe w tym banki stoją przed dylematem, w jaki sposób pogodzić wygodę użytkowania systemu bankowości internetowej z jego bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem samego banku.

Nowoczesne kanały komunikacji oprócz oczywistych korzyści dla klienta i banku niosą ze sobą bardzo duże ryzyko wykorzystania ich do celów przestępczych.

Dlatego też najlepszą strategią do walki z wszelkiego rodzaju fraudami jest prewencja. Efektywniej bowiem jest przeciwdziałać fraudom, niż eliminować ich konsekwencje.

Jak więc skutecznie prowadzić działania prewencyjne?

Z analiz zagrożeń, które obecnie uderzają w klientów, wiele udałoby zatrzymać na poziomie systemu elementów systemu antyfraudowego.

EBO Antyfraud to rozwiązanie zabezpieczające bankowość internetową EBO eBank Online i aplikację mobilną EBO Mobile PRO, a co za tym idzie, środki finansowe klientów na poziomie pojedynczej transakcji. Wykorzystujemy do tego zaawansowane algorytmy, które bazują na profilach klientów, urządzeń, lokalizacji czy kontrahentów w celu wykrycia podejrzanych transakcji i wskazaniu wartości ryzyka, jakim obarczona jest dana transakcja.

EBO Antyfraud z powodzeniem wdrożyliśmy już w kilkunastu Bankach Spółdzielczych, a od momentu wydania pierwszej wersji system jest nieustannie rozwijany.

Bardzo ważnym elementem systemu jest moduł analizy transakcji IP Checker. Ten dodatkowy pakiet zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do usług świadczonych w EBO eBank Online i EBO Mobile PRO.

IP Checker umożliwia weryfikację reputacji adresów w czasie rzeczywistym, a w przypadku potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa (niska reputacja adresu IP), system uniemożliwia zalogowanie do bankowości internetowej.

Wymagania użytkowników bankowości elektronicznej rosną. Klient oczekuje natychmiastowej realizacji transakcji przy jednoczesnym zapewnieniu 100% bezpieczeństwa powierzonych w banku środków. Wymusza to na bankach wprowadzanie dodatkowych metod autoryzacji dla transakcji. EBO Antyfraud  pozwala w czasie rzeczywistym zmniejszyć straty, a także koszty obsługi klienta bankowości elektronicznej.

Bardzo chętnie zaprezentujemy Państwu pełną funkcjonalność systemu Antyfraudowego EBO.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym, tel.: 604 223 619, 728 403 586

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl