I-BS.PL

EBO Mobile PRO w raporcie dot. funkcjonalności aplikacji mobilnych dla banków spółdzielczych

Właśnie ukazał się raport dot. funkcjonalności aplikacji mobilnych banków spółdzielczych przygotowany przez portal BS.NET.PL, w którym pod uwagę wzięto aplikacje mobilne wiodących dostawców oprogramowania dla bankowości spółdzielczej: Asseco, I-BS.pl, Novum, SGB-Bank i Softnet.

W raporcie tym doskonale wypadła nasza aplikacja bankowości mobilnej EBO Mobile PRO!

Jak podkreśla autor raportu, „nie istnieje jedno uniwersalne kryterium funkcjonalności dla aplikacji mobilnych”. Niemniej jednak, analiza przeprowadzona przez portal umożliwiła porównanie kilku kluczowych elementów oferowanych przez wiodących dostawców.

Banki spółdzielcze nie odbiegają od banków komercyjnych pod względem innowacyjności i oferowanych rozwiązań mobilnych. Aplikacje mobilne tych instytucji nie tylko umożliwiają podstawowe operacje finansowe ale także integrują szereg zaawansowanych funkcji, takich jak analiza wydatków, zarządzanie budżetem czy dostęp do różnorodnych produktów finansowych. To nie tylko wygodne narzędzia, ale również odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów wobec nowoczesnych usług bankowych.

Aplikacja EBO Mobile PRO od I-BS.pl

Aplikacja mobilna EBO Mobile PRO

Aplikacja EBO Mobile PRO, której jesteśmy autorem prezentuje się bardzo konkurencyjnie na tle innych dostawców oprogramowania dla bankowości spółdzielczej. Na uwagę zasługuje fakt, że te funkcjonalności, które wskazaliśmy jako brakujące, na dzień wydania raportu są na końcowym etapie prac lub są wskazane jako priorytetowe w planach rozwojowych na 2024 rok.

Raport nie uwzględnia kilku istotnych funkcji dostępnych w EBO Mobile PRO, takich jak dedykowana wersja dla młodzieży (EBO Mobile Junior), BLIK P2P, podgląd środków i operacji bez konieczności logowania, wyciągi, potwierdzenia transakcji, konfiguracja powiadomień, ochrona przed „pulpitem zdalnym”, szablony zleceń i doładowań, ubezpieczenia, lokalizacja placówek banku, ochrona antyfraudowa, a także możliwość personalizacji wyglądu aplikacji, motywów oraz dodatkowych widżetów.

Za wyjątkiem: ustalania celów oszczędnościowych, karty wirtualnej, blokowania karty z poziomu aplikacji, aplikowanie o pożyczkę/kredyt z poziomu aplikacji i Autopay, które są w planach rozwojowych na 2024 rok, aplikacja EBO Mobile PRO oferuje wszystkie pozostałe funkcje wyszczególnione w raporcie.

Funkcjonalności EBO Mobile PRO

 • EBO Mobile Junior dla użytkowników w grupie wiekowej 13-18 lat,
 • płatność BLIK / BLIK P2P,
 • przelew zwykły,
 • przelew natychmiastowy,
 • przelew podatkowy,
 • przelew walutowy,
 • przelew na rachunek własny,
 • paczki przelewów dla klientów firmowych,
 • Fotoprzelew,
 • zakładanie lokat złotowych,
 • zakładanie lokat walutowych,
 • ustawianie zleceń stałych w aplikacji,
 • szablony zleceń, szablony doładowań,
 • wyciągi,
 • potwierdzenia transakcji,
 • zmiana limitów kart z poziomu aplikacji,
 • podgląd środków, ostatnich zleceń oraz ostatnich operacji bez logowania do aplikacji,
 • monitoring wpływów na konto,
 • doładowanie telefonu,
 • analiza wydatków,
 • kalkulator lokat,
 • kantor online,
 • ubezpieczenia,
 • konfiguracja powiadomień,
 • lokalizator bankomatów,
 • lokalizacja placówek banku,
 • motywy aplikacji i personalizacja wyglądu,
 • logowanie biometryczne,
 • ochrona aplikacji przed „pulpitem zdalnym”,
 • ochrona antyfraudowa,
 • dodatkowe widżety.

Bezpieczeństwo i rozwój aplikacji EBO Mobile PRO

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnej stanowi priorytet dla autorów EBO Mobile PRO, a zastosowane rozwiązania uwzględniające różne metody uwierzytelniania umożliwiają klientom korzystanie z usług bankowych w sposób bezpieczny i niezawodny.

EBO Mobile PRO to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dla bankowości spółdzielczej na rynku. Ciągły rozwój aplikacji poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udoskonaleń świadczy o tym, że twórcy aplikacji nie tylko reagują na bieżące potrzeby klientów, lecz także podążają za aktualnymi trendami oraz dynamiką zmian w obszarze usług bankowych. To jasno wskazuje, że aplikacja jest elastyczna i aktywnie wpisuje się w trendy, dostosowując się do ewolucji potrzeb rynku oraz użytkowników.

Banki zainteresowane usługą prosimy o kontakt:

Anna Gawrońska
+48 532 748 240, a.gawronska@i-bs.pl

Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl