I-BS.PL

EBO Zdarzenia w EBO Antyfraud

Analiza danych pochodzących z ruchu w bankowości internetowej i mobilnej bez dodatkowego obciążenia sieci, wynikiem czego są zdarzenia lub sekwencje zdarzeń zawierające informacje o adresach IP, sesjach w bankowości internetowej i mobilnej, rejestracji nowych urządzeń czy innych zdarzeniach użytkownika w trakcie sesji.
EBO Zdarzenia w EBO Antyfraud

EBO Zdarzenia - co to jest?

Nowa funkcjonalność EBO Antyrfaud pozwala na wstrzymanie transakcji, które odpowiadają scenariuszom ataków fraudowych.

  • Opis wykrytych zagrożeń za pomocą tagów (etykiet) w celu wskazania false-positive, co pomaga budowaniu profilu historycznego dla każdej akcji użytkownika i w identyfikacji anomalii.
  • Elastyczne zarządzanie regułami, łączenie reguł (grup reguł) poprzez operatory logiczne LUB (OR) / ORAZ (AND) oraz zaawansowana obsługa reguł za pomocą złożoności kilku warunków w celu stworzenia wzorca oszustw i ich zapobieganiu w przyszłości.
  • Zbiór wybranych logów, np.: dodanie nowego urządzenia mobilnego, zmiana limitów, przekazanie przelewu do realizacji (względem typu przelewu, dostępnych środków, limitów klienta, limitów użytkownika), rejestracja BLIK
  • Okres sprawdzenia zagrożenia w celu wyznaczenia maksymalnego czasu na analizę złożonych warunków.
  • Możliwość konfigurowania okresu obowiązywania dla danej akcji: doba/ niestandardowy czas (przykładowo, blokada identyfikowania logowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15; dodatkowo poza ustawionymi godzinami można ustawić akcję alternatywną).
  • Białe / czarne listy adresów IP, możliwość budowania własnych list, które mogą być współdzielone pomiędzy bankami.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
+48 604 223 619, m.krzyszton@i-bs.pl
Bartłomiej Skoczylas
+48 728 403 586, b.skoczylas@i-bs.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl