I-BS.PL

Aktualności

PI SWIB CRBR

Nowy moduł CRBR współpracujący z kartoteką PI SWIB

Firma I-BS.pl przygotowała nowy moduł CRBR, który będzie współpracować z kartoteką PI SWIB. Funkcjonalność wyszukiwania beneficjenta rzeczywistego opiera się na danych udostępnianych przez Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

AML EZiRO – nowe funkcjonalności

W związku ze zmianami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także rozwojem modułu PI SWIB AML EZiRO przygotowaliśmy zestaw nowych funkcjonalności.

Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

Sprawozdawczość w taksonomii EBA 2.9

W związku z faktem, iż od marca bieżącego roku dla sprawozdań ITS przekazywanych do NBP, będzie obowiązywała taksonomia XBRL EBA, wszystkie wymagane sprawozdania dostępne w PI SWIB RISQ zostaną odpowiednio dla Państwa przygotowane.

Kategoria: Sprawozdawczość