I-BS.PL

Kantor wymiany walut w EBO eBANK Online

Miło nam poinformować, że klienci Banku Spółdzielczego w Szczytnie mogą już korzystać z internetowego kantoru wymiany walut e-Kantor. Dostawcą rozwiązania jest firma Basement, która przy współpracy z I-BS.PL zintegrowała platformę walutową z systemem bankowości internetowej EBO eBANK Online.

Miło nam poinformować, że klienci Banku Spółdzielczego w Szczytnie mogą już korzystać z internetowego kantoru wymiany walut e-Kantor. Dostawcą rozwiązania jest firma Basement, która przy współpracy z I-BS.PL zintegrowała platformę walutową z systemem bankowości internetowej EBO eBANK Online.

Kantor wymiany walut umożliwia klientom natychmiastowe transakcje wymiany walut po atrakcyjnych kursach. Usługa dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, posiadających jednocześnie rachunek w złotych. Wymiana walut online jest możliwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Platforma walutowa jest zintegrowana z bankowością internetową banku za pomocą pojedynczego logowania (SSO). Oznacza, to że po zalogowaniu do EBO eBANK Online, klient może bezpośrednio przejść do kantoru wymiany walut bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia.

Aplikacja daje możliwość podglądu wszystkich sald na rachunkach klienta. Istnieje możliwość zlecania transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie – wymiana waluty nastąpi wówczas, gdy do wskazanej w zleceniu daty kurs osiągnie wartość wskazaną przez klienta.

Kantor wymiany walut jest aplikacją responsywną. System zapewnia funkcjonalną i dostosowaną dla każdego użytkownika obsługę platformy walutowej z dowolnego komputera, laptopa czy tabletu, przy zapewnieniu dostępu do Internetu. Nowoczesny i przejrzysty serwis transakcyjny sprawia, że korzystanie z kantora walutowego jest proste i intuicyjne. Sam interfejs dostępny jest dla klienta w 6 językach.

Jak podkreślił Marcin Krzysztoń, Dyrektor Działu Sprzedaży w I-BS.PL “wdrożenie kantoru walutowego w systemie EBO eBank Online jest efektem bardzo dobrej współpracy obydwu firm:  I-BS.PL Sp. z o.o. i Basement. Jest to także dowód na to że, firma I-BS.PL Sp. z o.o. nie zamyka się na rozwiązania z zewnątrz. Chętnie implementujemy platformy zewnętrzne, by mogli Państwo jak najszybciej oferować je swoim klientom, a przez to podnosić przewagę konkurencyjną banku na lokalnym rynku.”

Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie:„Jesteśmy instytucją finansową, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań i ceni rozwój produktów i usług, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań klientów. W bieżącym roku, realizując strategię Banku Spółdzielczego w Szczytnie, uruchomiliśmy nową bankowość elektroniczną i mobilną, a w ślad za nią nowy e-Kantor online. Usługa wymiany walutowej online jest naszym klientom znana, jednak zdecydowaliśmy o wdrożeniu nowocześniejszych rozwiązań e-Kantoru, aby klienci mogli swobodniej realizować transakcje w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Więcej zrealizowanych transakcji, to dla nas szansa na zwiększenie przychodów pozaodsetkowych.Kolejną szansą dla nas jest pozyskanie nowych klientów poprzez udostępnienie e-Kantoru w kanałach mobilnych dla wciąż rosnącego segmentu użytkowników „mobile only”. Mamy nadzieję, że przygotowanie wersji mobilnej Kantoru przez firmę Basement jest nieodległą przyszłością.”
Krzysztof Karwowski - Prezes BS Szczytno

Robert Tórz – Wiceprezes Zarządu w Basement:

To dla nas kolejny ważny projekt, który dzięki dużemu zaangażowaniu Banku w Szczytnie i sprawnej współpracy z firmą I-BS daje kolejnym Bankom Spółdzielczym możliwość uruchomienia nowoczesnej usługi e-kantor, która ma za zadanie wzmacniać ofertę lokalnych Banków a przede wszystkim pozwala generować nowe przychody z prowizji. Obecnie pracujemy nad dalszym rozwojem platformy dla Banków m.in. możliwość zakupu waluty poprzez BLIK, udostępnienie usługi e-Kantor w aplikacjach mobilnych kluczowych dostawców dla sektora Banków Spółdzielczych, możliwość aktywacji usługi dla klientów nie posiadających dotychczas usług walutowych w Banku”.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym

Marcin Krzysztoń
Dyrektor Działu Sprzedaży

tel. kom. 604 223 619
e-mail: m.krzyszton@i-bs.pl

Bartłomiej Skoczylas
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

tel. kom. 728 403 586
e-mail: b.skoczylas@i-bs.pl

Anna Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 532 748 240
e-mail: a.gawronska@i-bs.pl

Kamil Rusinek
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 880 932 727
e-mail: k.rusinek@i-bs.pl

Joanna Stępień
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. kom. 788 679 946
e-mail: j.stepien@i-bs.pl