ibsenergia.pl

Szukasz systemu, w którym przygotujesz sprawozdania COREP, LR, FINREP, LCR, NSFR, IPS, ALMM i wyeksportujesz je do aSISta? Zależy Ci na spójnych danych, pełnej analityce każdej pozycji w sprawozdaniu, a przy tym na szybkości działania? Platforma Integracyjna SWIB RISQ jest stworzona dla Ciebie!

 

sprawozdawczość

W PI SWIB RISQ sporządzenie sprawozdania „IPS Liguidity – dzienne” od momentu generacji danych do wczytania w aplikacji aSISt nie trwa dłużej niż 5 minut, w tym czasie gotowe są również pozostałe zestawienia jak Aktywa, Pasywa, Rachunek Zysków i Strat.

Dodatkowo system umożliwia badanie Ryzyk Bankowych (Ryzyka Płynności, Ryzyka Stopy Procentowej czy Ryzyka Walutowego), Analizę Kredytową (Rekomendacja T i S, Zaangażowanie kredytowe), Strukturę Depozytów i Kredytów oraz pełną Analizę Klienta (relacja z bankiem, struktura produktowa). Dodatkową funkcjonalnością jest Hurtownia Danych.