I-BS.PL

Zaproszenie na Webinarium

28 czerwca 2023 r./ godz.10.00

"Sygnalista pod ochroną w teorii i w praktyce."

W programie spotkania m.in:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. o ochronie sygnalistów.
Kogo obowiązuje Dyrektywa?
Kim jest sygnalista?
Co oznacza zasada poufności wobec sygnalisty?
Jak wdrożyć system zgłaszania nieprawidłowości?
Panel Sygnalisty - poufny system do zgłaszania naruszeń prawa.

Zapraszamy

Joanna Stępień

Specjalista ds. Sprzedaży w I-BS.pl

Zgłoszenie

na Webinarium 28.06.2023 r.