ibsenergia.pl

AML EZiRO Analiza i Raportowanie Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

logo-aml-eziroIdea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie. Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności. Intuicyjny moduł AML EZiRO powstał w ramach współpracy z ekspertami bankowymi i funkcjonuje na rynku bankowym i finansowym. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie analizy i raportowania zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka a także raportowania do GIIF czy KNF.

AML EZiRO dedykowany jest dla:

Banków
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych TFI
SKOK-ów
Biur Maklerskich
Przedsiębiorstw

System AML EZiRO to:

prosta obsługa dla pracowników odpowiedzialnych za raportowanie

mechanizmy pomocy i filtry wspierające analizę dzienną

rejestracja wpłat kasowych powyżej 1000 EUR

analiza i weryfikacja transakcji podejrzanych

wyszukiwanie, sortowanie, grupowania transakcji

tworzenie komunikatów dla użytkowników systemu

mały nakład pracy podczas analiz dziennych

integracja z kartoteką klienta

analiza i weryfikacja poprawności danych w kartotece klienta

szybka weryfikacja ryzyka klienta, repozytoria list sankcyjnych

system zatwierdzania i weryfikacji analiz dziennych

generowanie raportów wewnętrznych i sprawozdawczych dla GIIF

Skrócona funkcjonalność:

 • import danych do kartotek z systemu defBank,
 • mechanizm weryfikacji poszczególnych klientów pod kątem obecności na listach sankcyjnych KE,
 • ewidencja wpłat kasowych powyżej 1000 euro,
 • listy (PKD/ EKD, lista sankcyjna, krajów równoważnych, krajów UE, krajów podwyższonego ryzyka, kursów walut),
 • zestaw formularzy niezbędnych do weryfikacji klienta i przypisania go do odpowiedniej grupy ryzyka,
 • zestaw formularzy pozwalających na ustalenie produktów bankowych, z jakich korzysta klient,
 • oświadczenia osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
 • analiza dzienna (transakcji podejrzanych) pozwalająca na monitoring operacji wykonywanych przez klientów,
 • analiza miesięczna (transakcji ponadprogowych i powiązanych) pozwalająca na monitoring transakcji przewyższających kwotę 15 000 euro,
 • analiza klientów pozwalająca na okresowe weryfikowanie poziomów ryzyka dla poszczególnych klientów,
 • tworzenie profili analizy, pozwalające na dostosowanie poszczególnych kryteriów analizy transakcji do kryteriów obowiązujących w Banku,
 • mechanizm importu transakcji z systemu defBank,
 • mechanizm importu transakcji „brudnego pieniądza” z systemu defBank,
 • mechanizm generacji raportów zgodny z wymogami GIIF,
 • mechanizm generacji braków określonych pól w kartotece klienta,
 • zestawienie braków formularzy ryzyka dla klientów,
 • nadawanie określonych wartości ryzyka dla poszczególnych klientów,
 • lista klientów znajdujących się na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP),
 • zestawienie klientów według posiadanych przez nich poziomów ryzyka,
 • określanie szczegółowych uprawnień użytkowników na podstawie grup użytkowników,
 • obsługa czynności automatycznych występujących w systemie,
 • kopie bezpieczeństwa bazy danych oraz raportów GIIF,
 • tworzenie komunikatów dla użytkowników systemu,
 • logowanie czynności użytkowników,
 • wymuszanie zmiany hasła przez użytkowników co 30 dni.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (+48) 15 649 20 62 lub 63