ibsenergia.pl

EBO eToken Online Desktop Najwyższy poziom bezpieczeństwa!

ebo_token_desktopEBO eToken Online Desktop to rozwiązanie następnej generacji, które doskonale funkcjonuje w świecie bankowości elektronicznej gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując łatwość i wygodę użytkowania. Wykorzystując system, bank może zaoferować swoim klientom silne, wieloskładnikowe zabezpieczenie procesu logowania oraz elektroniczne potwierdzanie dokonywanych transakcji dzięki kodom generowanym bezpośrednio z pulpitu komputera stacjonarnego.

EBO eToken Online Desktop w skrócie

Możliwości rozwiązania EBO eToken Online Desktop

 • bezpieczna metoda podpisu zastępująca kartę kodów,
 • działa na zasadzie generowania unikalnych tokenów,
 • wysokie bezpieczeństwo zaszyfrowania odpowiedzi tokena (response from token),
 • logowanie w określone dni tygodnia, czy w określone godziny,
 • maile informacyjne, geolokalizacja,
 • możliwość logowania dwuetapowego, kody jednorazowe na maila,
 • szybkie działanie aplikacji,
 • niskie wymaganie względem systemu operacyjnego,
 • kod aplikacji podpisany certyfikatem,

Silna kryptografia

Opracowując system EBO eToken Online Desktop, naszym priorytetem było stworzenie rozwiązania zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa. Gwarancją skuteczności zabezpieczeń jest zastosowanie najsilniejszych dostępnych na rynku algorytmów szyfrujących oraz bezkompromisowe podejście do zagadnień autoryzacji i uwierzytelniania.

Łatwa integracja z innymi istniejącymi systemami w banku

EBO eToken Online Desktop umożliwia kilka sposobów integracji. Może być dostarczony jako odrębny system, komunikujący się z infrastrukturą bankowości elektronicznej  lub zostać zintegrowany z istniejącym lub implementowanym systemem, przy wykorzystaniu biblioteki API. Systemem można zarządzać z poziomu dedykowanego graficznego panelu administracyjnego.

Korzyści biznesowe

Bezpieczny dostęp do produktów bankowych poprzez wszystkie kanały bankowości: bankowość internetowa, BOK, IVR. Możliwość budowy centralnego systemu uwierzytelnienia także dla systemów wewnętrznych banku wspierającego różne metody zabezpieczeń. Wyeliminowanie kodów zdrapek.

 • Hasła generowane są na przypisanym komputerze stacjonarnym, które zawsze są pod ręką.
 • Koniec z noszeniem dodatkowych kart zdrapek czy korzystania z nieprzyjaznych użytkownikowi haseł maskowanych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (+48) 15 649 20 62 lub 63