ibsenergia.pl

EBO eToken Bezpieczne kody autoryzacyjne

logo-etokenEBO eToken to system, który doskonale funkcjonuje w świecie bankowości elektronicznej gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując łatwość i wygodę użytkowania. Wykorzystując system, bank może zaoferować swoim klientom silne, wieloskładnikowe zabezpieczenie procesu logowania oraz elektroniczne potwierdzanie dokonywanych transakcji.

Bezpieczna instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji EBO eToken jest prosta i odbywa się̨ prawie automatycznie. Proces instalacji inicjujemy poprzez podanie w banku swojego numeru telefonu komórkowego. Następnie otrzymujemy niezbędne dane do dedykowanej dla nas aplikacji. Po jej zainstalowaniu, kolejno przechodzimy wszystkie niezbędne kroki konfiguracyjne: autoryzację aplikacji za pomocą kodu otrzymanego z banku oraz ustalenie kodu PIN. Po wykonaniu wszystkich czynności otrzymujemy niezawodną aplikację do generowania haseł jednorazowych i potwierdzania transakcji.

Korzyści biznesowe

Bezpieczny dostęp do produktów bankowych poprzez wszystkie kanały bankowości: bankowość internetowa, bankowość mobilna, BOK, IVR. Możliwość budowy centralnego systemu uwierzytelnienia także dla systemów wewnętrznych banku wspierającego różne metody zabezpieczeń.

 • Hasła generowane są w telefonie komórkowym, który zawsze ma się pod ręką.
 • Koniec z noszeniem dodatkowych kart zdrapek czy korzystania z nieprzyjaznych użytkownikowi haseł maskowanych.

Innowacyjny i bardzo bezpieczny EBO eToken to doskonały argument do pozyskiwania nowych klientów:

 • Generowane hasła jednorazowe niwelują kradzież loginów, haseł statycznych i maskowanych
 • Ochrona przed skopiowaniem aplikacji na inny telefon
 • Ochrona przed „złamaniem” aplikacji (nieweryfikowalny PIN)
 • Bezpieczna instalacja i aktywacja aplikacji
 • Innowacyjne rozwiązanie gwarantujące najlepsze zabezpieczenie przed phishingiem
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami bankowymi

Niskie TCO systemu uwierzytelnienia EBO eToken:

 • Brak konieczności okresowej wymiany tokenów
 • Koszt tokenów na telefon jest znacznie tańszy niż tokenów sprzętowych.
 • Brak kosztów logistyki związanych z dostarczaniem do klienta tokenów sprzętowych – może zostać zainstalowany samodzielnie na telefonie komórkowym klienta
 • Brak kosztów wynikających z zagubienia rozwiązań sprzętowych
 • Brak kosztów wynikających z awaryjności rozwiązań sprzętowych
 • Obniżenie kosztów SMS

EBO eToken w skrócie

Możliwości rozwiązania EBO eToken:

 • bezpieczna metoda podpisu zastępująca SMS lub kartę kodów
 • działa na zasadzie generowania unikalnych tokenów
 • wysokie bezpieczeństwo zaszyfrowania odpowiedzi tokena (response from token)
 • hasło użytkownika jest przechowywane w postaci hasha z wykorzystaniem funkcji mieszającej
 • przypięcie klucza głównego do konkretnego telefonu
 • szybkie działanie aplikacji
 • niskie wymaganie względem systemu operacyjnego
 • kod aplikacji podpisany certyfikatem
 • pobieranie aplikacji bezpośrednio z marketu Google Play

Silna kryptografia

Opracowując system EBO eToken, naszym priorytetem było stworzenie rozwiązania zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa. Gwarancją skuteczności zabezpieczeń jest zastosowanie najsilniejszych dostępnych na rynku algorytmów szyfrujących oraz bezkompromisowe podejście do zagadnień autoryzacji i uwierzytelniania.

Łatwa integracja z innymi istniejącymi systemami w banku

EBO eToken umożliwia kilka sposobów integracji. Może być dostarczony jako odrębny system, komunikujący się z infrastrukturą bankowości elektronicznej  lub zostać zintegrowany z istniejącym lub implementowanym systemem, przy wykorzystaniu biblioteki API. Systemem można zarządzać z poziomu dedykowanego graficznego panelu administracyjnego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (+48) 15 649 20 62 lub 63