Rozwiązania AML EZiRO

Analiza i Raportowanie Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

Idea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie.

Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności. Intuicyjny moduł AML EZiRO powstał w ramach współpracy z ekspertami bankowymi i funkcjonuje na rynku bankowym i finansowym. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie analizy i raportowania zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka a także raportowania do GIIF czy KNF.

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI

Automatyczny rejestracji transakcji o wartości równej i wyższej 1 000,00 oraz 15 000,00 Euro

Automatyczna analiza i ocena ryzyka kontrahenta

Archiwizacja transakcji z opcja bezpiecznego zniszczenia po okresie 5 lat

Powiadomienia o kontrahentach, którzy znajdują się na listach sankcyjnych

Automatyczna aktualizacja list sankcyjnych

Możliwość dodawania indywidualnych list sankcyjnych

Moduł AML na platformie PI SWIB automatyzuje procedury jakie nakłada na przedsiębiorstwo ustawa.

Wdrażając dodatek systematyzujemy obowiązki

Prosta obsługa dla pracowników odpowiedzialnych za raportowanie

Mały nakład pracy podczas analiz dziennych

Mechanizmy pomocy i filtry wspierające analizę dzienną

Integracja z kartoteką klienta

Rejestracja wpłat kasowych powyżej 1000 EUR

Analiza i weryfikacja poprawności danych w kartotece klienta

Analiza i weryfikacja transakcji podejrzanych

Szybka weryfikacja ryzyka klienta, repozytoria list sankcyjnych

Wyszukiwanie, sortowanie, grupowania transakcji

System zatwierdzania i weryfikacji analiz dziennych

Tworzenie komunikatów dla użytkowników systemu

Generowanie raportów wewnętrznych i sprawozdawczych dla GIIF

Instytucje obowiązane:

Profesjonalne szkolenia

Na mocy art. 10a ust. 4 ustawy, biura rachunkowe mają zapewnić udział pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków. W ramach wdrożenia przeprowadzamy szkolenie zarówno z obsługi dodatku jak i wiedzy merytorycznej z zakresu walki z praniem brudnych pieniędzy. * Uczestnicy szkolenia otrzymują dokument potwierdzający udział w szkoleniu.