ibsenergia.pl
ognivo

OGNIVO

Moduł przeznaczony do obsługi funkcji przewidzianych przez Krajową Izbę Rozrachunkową w systemie Ognivo2:

Zapytań o rachunki bankowe dłużników

Zapytań o rachunki spadkodawców

Zajęcia komornicze KIR – elektroniczna obsługa zajęć organów egzekucyjnych

Bank dzięki temu rozwiązaniu ma zapewnioną pełną obsługę zapytań przesyłanych przez KIR w Ognivo2, zarówno prostych jak i złożonych.

PI SWIB - zobacz pozostałe moduły

wyciągi

E-Wyciągi

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

rachunki uśpione

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

aml

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy. Moduł dedykowany dla Banków, Funduszy Inwestycyjnych, Domów Maklerskich, wszelkich podmiotów z rynku finansowego, dużych przedsiębiorstw.

sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem, np. na stanowisku sprzedaży w punkcie handlowym.

umowy i dokumenty

Umowy i dokumenty

Zaawansowany moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

karta wzoru podpisów

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

ognivo

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.