ibsenergia.pl
umowy i dokumenty

Umowy i Dokumenty

Moduł Umowy i Dokumenty złożony jest z trzech części:

Szablony

Przygotowane wcześniej projekty służące do generowania umów.

Umowy

Podpisane lub wymagające podpisu klienta (kontrahenta) dokumenty.

Dokumenty

rozporządzenia, instrukcje oraz inne dokumenty, które nie wymagają podpisu klienta (ToiP, informatory Western Union etc.).

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI

Moduł pozwala na pełne zarządzanie dokumentacją w banku. Ponadto, z jego pomocą bez problemu można przygotowywać szablony służące do późniejszego generowania umów podpisywanych z klientem. Możliwe jest także tworzenie dokumentów obiegu wewnętrznego (instrukcje, rozporządzenia).

Szablony zawierają pola dynamiczne, które pozwalają na bardzo szybkie, a co najważniejsze, bezpieczne generowanie umów. Przykładowo korzystając z szablonu umowy kredytowej, wystarczy wyszukać danego klienta w kartotece, a system automatycznie podstawi jego dane, wypełniając pola umowy.

Pola dotyczące warunków umowy np. oprocentowanie możemy także przygotować wykorzystując pola dynamiczne, ograniczając możliwość ich edycji dla wybranych profili, np. dla doradców klienta (np. pola jednokrotnego wyboru z uprzednio zdefiniowanymi wartościami). Dzięki temu umowa zostaje utworzona w kilka minut, a możliwość błędnego wypełnienia jej przez doradcę klienta zostaje maksymalnie ograniczona.

Elementy dostępne podczas tworzenia szablonów umów i dokumentów:

Pola aktywne, pobierane z kartoteki lub uzupełniane w trakcie tworzenia dokumentu

Tworzenie pól słownikowych, grup dla pól i linkowanie ich z kartotekami

Osadzanie obrazków, tabel i treści z zewnętrznych dokumentów

Dynamiczne paragrafy wraz z odwołaniami

Komponenty m.in. bieżąca data, wartość słowna z liczby, kalkulator matematyczny na polach, kalkulator spłat kredytu, kalkulator sprzedaży ratalnej, rozdzielacz itp.

Funkcje pętli – wyświetlanie elementów o zmiennej ilości rekordów, spełniających określone warunki

Tworzenie warunkowego wyświetlania treści i komponentów

Formatowanie treści, nagłówków i stopki

Możliwość importu pól i grup z innych dokumentów/szablonów

Tworzenie dynamicznych załączników i przekazywanie danych pomiędzy nimi

Duże możliwości kontroli dostępu i uprawnień oraz określania łańcucha odpowiedzialności i zatwierdzeń:

Każdy z dokumentów trafia do jednej z sześciu grup, w zależności od jego obecnego statusu:

Robocze

aktualnie edytowane

Oczekujące

oczekujące na zatwierdzenie, lub na datę obowiązywania

Zawarte

dla umów jeszcze niepodpisanych

Obowiązujące

zablokowane dla edycji szablonu oznacza, że może być używany, jako formularz

Zakończone

dla umów, których została przedawniona

Zerwane

zakończone przed upływem daty końca

PI SWIB - zobacz pozostałe moduły

wyciągi

E-Wyciągi

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

rachunki uśpione

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

aml

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy. Moduł dedykowany dla Banków, Funduszy Inwestycyjnych, Domów Maklerskich, wszelkich podmiotów z rynku finansowego, dużych przedsiębiorstw.

sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem, np. na stanowisku sprzedaży w punkcie handlowym.

umowy i dokumenty

Umowy i dokumenty

Zaawansowany moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

karta wzoru podpisów

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

ognivo

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.