ibsenergia.pl
en-flag

JEDEN LOGIN, JEDNO HASŁO - WIELE MOŻLIWOŚCI

Platforma Integracyjna SWIB

PI SWIB to wielomodułowa platforma integracyjna agregująca wszelkie istotne informacje o kontrahencie, jego dokumentach, umowach, zachowaniach i potrzebach, co zagwarantuje dostęp do aktualnych i spójnych danych. System poprzez dostarczenie gotowych procesów wspierających obsługę klientów indywidualnych i korporacyjnych znacznie przyspiesza i upraszcza podejmowanie decyzji, a dzięki udostępnieniu spójnych i aktualnych danych zwiększa płynność procesów biznesowych.

Wysoka funkcjonalność platformy integracyjnej oraz mechanizm współpracy z aplikacjami zewnętrznymi, zapewnia elastyczność i eliminuje błędy podczas tworzenia dokumentów i umów, pozwala na wykonywanie analiz i generowania raportów na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrznych odbiorców. Dzięki swej wszechstronności i elastyczności doskonale sprawdza się w każdej firmie. Jest także przydatnym narzędziem dla kadry menadżerskiej.

PI SWIB wspomaga budowanie trwałych relacji z klientami. Ułatwia zarządzanie bazą kontaktów, umożliwia łatwe gromadzenie danych i szybki dostęp do informacji o klientach. Wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając przy tym wysoką wydajność i komfort pracy.

Zastosowanie PI SWIB w Twoim przedsiębiorstwie:

Efektywnie zarządzaj kluczowymi danymi oraz organizuj i twórz wzorce dokumentów i umów itp.
Korzystaj z rozwiązań opartych na najnowszych technologiach internetowych, które umożliwiają Ci dostęp do systemu z każdego miejsca.
Integruj za pomocą modułów nowe obszary biznesowe twojego przedsiębiorstwa np. kontrahentów, dokumenty, umowy, alerty itp.
Zapewnij spójność i bezpieczeństwo swoich danych.
Zminimalizuj możliwość wystąpienia tzw. "błędu ludzkiego" poprzez ograniczenie edycji danych krytycznych w umowie czy dokumencie.
Usprawnij procesy biznesowe poprzez automatyczne generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.
Kontroluj poprawność i zatwierdzaj zmiany w dokumentach i umowach.
Gotowe moduły pomagają gdy wykorzystujesz gotowe szablony, każdy kolejny formularz powstaje szybciej - jak z klocków.
Dokończ później, czyli jeśli nie masz wszystkich potrzebnych danych pod ręką, zapisuj do wersji roboczej i dokończ później.
Planuj i prognozuj wykorzystanie swoich zasobów.
Używaj warunków logicznego wiązania elementów, by automatycznie uzupełniać fragmenty formularza czy szablonu.
Prosty i intuicyjny interfejs graficzny dostępny poprzez przeglądarkę internetową - dostęp bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji.
Potężne możliwości dla pojedynczego użytkownika

Indywidualny dostęp do systemu pozwala znacznie przyspieszyć dostęp do krytycznych informacji na temat kontrahentów, porządkuje i dba o spójność przechowywanej informacji. PI SWIB daje użytkownikowi niepowtarzalne możliwości wspólnej pracy nad kontrahentami, dokumentami, umowami niezależnie od stopnia komplikacji czy miejsca pracy.

Dostępność dla wielu użytkowników

PI SWIB może pracować w organizacji o dowolnej wielkości z równoległym dostępem do informacji, kontaktów, raportów czy umów. Możliwość pracy grupowej pozwala na sprawniejsze działanie współpracowników, co przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa. PI SWIB pozwala zwiększyć efektywność zarządzania i elastyczność organizacji, a także wpływa na generowanie oszczędności. Głównym celem PI SWIB jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności poprzez integracje procesów biznesowych zachodzących w banku czy przedsiębiorstwie.

PI SWIB – dlaczego to się opłaca?

 • Aplikacja WEB działa przez przeglądarkę
 • Przyjazny, prosty i Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Bezpieczna i skalowalna platforma integrująca się z systemami zewnętrznymi
 • Szybki dostęp do rozproszonych zasobów danych
 • Gotowe procesy wspierające obsługę klienta oparte na „jednej wersji” informacji
 • Obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Ograniczenie ilości błędów w dokumentach i umowach
 • Wysoka jakość tworzonych dokumentów
 • Możliwość kreowania i udostępniania nowych produktów klientowi
 • Dostęp do wszystkich dokumentów niezbędnych do szybkiego wykonania pracy
 • Przyspieszenie podejmowania decyzji
 • Obniżenie kosztów (umów, wyciągów, inne…)
 • Rozwój nowych funkcjonalności

PI SWIB – opcjonalne komponenty:

 • AML EZiRO – rejestracja, analiza i raportowanie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy. Moduł dedykowany dla Banków, Funduszy Inwestycyjnych, Domów Maklerskich, wszelkich podmiotów z rynku finansowego, dużych przedsiębiorstw
 • UMOWY i DOKUMENTY – tworzenie, edycja i zarządzania umowami i dokumentami
 • KARTA WZORU PODPISU – weryfikacja i zarządzanie kartami wzoru podpisów
 • MOBILNA OBSŁUGA KLIENTA – integracja z umowami,  zawieranie umów w terenie przez agentów lub podmioty zewnętrzne
 • EZiRO – system wspomagający analizę dzienną i raportowanie miesięczne przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 • E-Wyciągi – system generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email
 • OGNIVO 2 – system elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych
 • ALERTY – moduł odpowiedzialny za wszelkie alerty systemowe i dedykowane dla użytkownika.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (+48) 15 649 20 62 lub 63