ibsenergia.pl

Strażnik System Separacji i Ochrony Zasobów IT

logo-straznikRozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć, kontrolować i monitorować zasoby IT przed dostępem osób lub programów nieuprawnionych. Zastosowanie Strażnika w banku lub firmie wprowadza zasady bezpieczeństwa opracowane przez Komitet Bazylejski dla instytucji finansowych, co dodatkowo wzmacnia politykę bezpieczeństwa każdej instytucji czy przedsiębiorstwa.

Podstawowy zakres funkcjonalny Strażnika:

  • podział sieci lokalnej i rozległej banku / firmy na strefy z różnym poziomem dostępu do aplikacji i urządzeń
  • odseparowanie serwera aplikacji finansowo-księgowej od urządzeń i stacji roboczych, które mogą stanowić zagrożenie dla danych
  • filtrowanie ruchu w ramach sieci banku / firmy
  • wprowadzenie sprzętowej kontroli dostępu do strefy serwera/ów aplikacji i urządzeń, newralgicznych dla banku / firmy
  • wprowadzenie chronionego dostępu do internetu na podstawie systemu dostępowego

Rozszerzony zakres funkcjonalny Strażnika:

  • centralny system antywirusowy, antyspamowy, web filter
  • wprowadzenie programowej kontroli dostępu do strefy serwera/ów aplikacji i urządzeń, newralgicznych dla banku / firmy
  • autoryzacja dostępu OTP (One Time Password – hasła jednorazowe)
  • centralny system detekcji i przeciwdziałania intruzom IDP/IDS
  • powiadomienia: email i SMS

Dodatkowo integrujemy system StrażnikSystemem Kontroli WejśćCzasu Pracy.

Strażnik jest systemem elastycznym, nie wymusza wprowadzania całej funkcjonalności od razu! Dzięki temu można stopniować koszty jakie ponosi przedsiębiorstwo na zabezpieczenie swojej struktury IT w zależności od potrzeb.

Szczegółowych informacji udzielamy w czasie prezentacji systemu.

Każde wdrożenie cechuje odrębność wymagań dlatego traktujemy je indywidualnie.
Dlatego prosimy o kontakt w celu zweryfikowania Państwa potrzeb i przygotowania najlepszego rozwiązania.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (+48) 15 649 20 62 lub 63