ibsenergia.pl

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS

Moduł SWIB TFI wspomaga zarządzanie pracą Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

Idea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej.

Jeden login, jedno hasło - WIELE MOŻLIWOŚCI

Zarządzanie i wycena funduszy

Podział i scalanie certyfikatów

Przydział, wykup, sprzedaż, przeniesienie, zastaw, blokada certyfikatów

Generowanie zaświadczenia z EU

Monitoring działań

Wyceny funduszy

Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie. Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności.

Moduł TFI stworzony został przy współpracy z ekspertami finansowymi. Jest to moduł do zarządzania pracą Funduszy Inwestycyjnych zamkniętych. Zdecydowanie usprawnia pracę przy zarządzaniu, zarówno od strony administracyjnej jak i przy pracach codziennych. Przyspiesza podejmowanie decyzji. Zasadniczą zaletą jest spójność i bezpieczeństwo danych.

System zbudowany na szynie SOA, który umożliwia podłączenie innych aplikacji, także zewnętrznych.

Wersja wielostanowiskowa

Podział i scalanie certyfikatów

Generowanie raportów

PI SWIB - opcjonalne komponenty

wyciągi

E-Wyciągi

System generowania elektronicznych wyciągów, druku lub wysyłka drogą email.

rachunki uśpione

Rachunki uśpione

Moduł przeznaczony do analizowania kont klientów pod względem aktywności w okresie 5 i 10 lat. Funkcjonalność spełnia wymogi wynikające z zapisów ustawy Prawo Bankowe.

TFI

Zarządzanie pracą funduszy inwestycyjnych zamkniętych FIS.

aml

AML EZiRO

Moduł przeznaczony do rejestracji, analizy, i raportowania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy. Moduł dedykowany dla Banków, Funduszy Inwestycyjnych, Domów Maklerskich, wszelkich podmiotów z rynku finansowego, dużych przedsiębiorstw.

sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna

Moduł przeznaczony do sprzedaży produktów kredytowych poza Bankiem, np. na stanowisku sprzedaży w punkcie handlowym.

umowy i dokumenty

Umowy i dokumenty

Zaawansowany moduł do tworzenia, zarządzania i edytowania szablonów umów oraz dokumentów.

karta wzoru podpisów

Karta wzoru podpisów

Moduł przeznaczony do weryfikacji i zarządzania kartami wzoru podpisów.

ognivo

Ognivo

System elektronicznej wymiany dokumentów, obsługa zajęć komorniczych.