E-Monit

Moduł pozwala na sprawne zarządzanie monitami wysyłanymi do dłużników za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Przeznaczony jest nie tylko dla podmiotów świadczących usługi finansowe (banki, firmy pożyczkowe), ale również wszędzie tam, gdzie mogą powstawać opóźnienia w płatnościach i konieczne jest poinformowanie dłużnika o zaistniałym zobowiązaniu finansowym.

E-monit to specjalistyczny moduł platformy integracyjnej, który może być użyty, jako:

  • Narzędzie do zarządzania zaległościami finansowymi kontrahentów;
  • Narzędzie do generowania monitów i upomnień za opóźnienia w płatnościach;
  • Narzędzie do naliczania opłat za wysłane upomnienia;
  • Wysyłanie upomnień za pomocą SMS, e-mail oraz listów tradycyjnych.

Podstawowe funkcje modułu e-monit:

  • Prowadzenie ewidencji zobowiązań finansowych;
  • Definiowania dowolnej liczby szablonów monitów dla różnych typów klientów;
  • Prowadzenie ewidencji opłat za wysłane ponaglenia;
  • Możliwość konfigurowania opłat dla każdego z kanałów;
  • Możliwość zdefiniowania białej listy podmiotów nieotrzymujących płatnych monitów.