AML EZiRO

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

washing-money

Idea działania systemu opiera się na efektywnym zarządzaniu zgromadzonymi danymi oraz szybkim dostępem do informacji aktualnych, historycznych oraz tych, które są krytyczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Aplikacja integruje działanie przedsiębiorstwa poprzez prosty intuicyjny interfejs graficzny dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Obsługa odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów. Tak skonfigurowana specyfika umożliwia prace z klientem zarówno w biurze jak i w terenie. Jednoznacznie pozwala to na zaoszczędzenie czasu, zmniejszenie ilości ponoszonych kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności. Intuicyjny moduł AML EZiRO powstał w ramach współpracy z ekspertami bankowymi i funkcjonuje na rynku bankowym i finansowym. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie analizy i raportowania zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka a także raportowania do GIIF czy KNF.

AML EZiRO dedykowany jest dla:

Banków
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych TFI
SKOK-ów
Biur Maklerskich
Przedsiębiorstw

System AML EZiRO to:

Funkcjonalność:

Ustawowo wymagana analiza wszystkich transakcji wykonanych przez klientów w danym dniu. System bada ruchy na kontach pod względem: transakcji powiązanych, transakcji ponadprogowych oraz innych nietypowych zachowań, które bank w myśl „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” powinien monitorować i raportować.

eziro_12

Jednym z priorytetowych wymagań w/w ustawy jest analiza prospektów i klientów na listach sankcyjnych. Nasze rozwiązanie oferuje pełną automatyzację tego procesu, dzięki temu bank korzysta zawsze z aktualnej listy sankcyjnej. Czynności tj. okresowa weryfikacja wszystkich klientów oraz podmiotów, u których zanotowano zmianę danych osobowych odbywają się samoczynnie.

eziro_2