Import z defBank

Dzięki bibliotece defApi system wykorzystuje dostęp online do systemu defBank, z którego jest w stanie zaimportować następujące elementy:

  • Kartoteki klientów;
  • Rachunki bieżące;
  • Kredyty z transzami i harmonogramami spłat;
  • Lokaty i ich parametry.