Kadry

Moduł pozwala na zarządzanie strukturą organizacyjną i hierarchią stanowisk przedsiębiorstwa lub organizacji. Umożliwia grupowanie organizacji na działy, stanowiska pracy i pełnione funkcje pracowników. Moduł ten w zaawansowany sposób daje możliwość wyszukiwania oraz filtrowania pracowników w zależności od miejsca w hierarchii organizacji oraz przyznanych mu funkcji, zarówno odziedziczonych, jak i indywidualnych.

Funkcjonalności modułu kadry:

  • Ustalenie działów w organizacji;
  • Zdefiniowanie stanowisk w organizacji;
  • Ustalenie pełnionych funkcji przez pracowników i określenia ich stanowisk;
  • Przypisanie pracowników do działów. Działy, stanowiska i pełnione funkcje mogą być tworzone w postaci drzewa, dzięki czemu możliwy jest hierarchiczny podział kadrowy w tym dziedziczenie. Funkcje mogą być przydzielane do indywidualnych pracowników, jak i do całych działów czy też stanowisk.