Kartoteki

Moduł ten pozwala gromadzić dowolne dane o klientach i kontrahentach. Ponadto umożliwia śledzenie relacji w zakresie „klient – klient” i „klient – produkt”.

Gromadzone w systemie informacje zależą wyłącznie od użytkownika. Istnieje możliwość ustawiania pól wymagalnych czy terminowych (wygasających w określonym dniu).

Moduł posiada również konfigurowalną wyszukiwarkę, która ułatwia poruszanie się po zgromadzonych danych.

Szczegółowe funkcjonalności modułu kartoteki:

  • Narzędzie, które pozwala definiować dowolne parametry kontrahenta;
  • Oprogramowanie umożliwiające dodawanie własnych parametrów oferowanych produktów;
  • Importowanie kartotek kontrahentów z systemu defBank wraz z posiadanymi przez nich produktami;
  • Zaawansowane wyszukiwanie kontrahentów;
  • Tworzenie własnych filtrów wyszukiwania;
  • Definiowanie własnych typów i pól kartoteki, możliwość importu z innych grup;
  • Tworzenie definiowalnych relacji pomiędzy kartotekami;
  • Ograniczanie dostępu do danych (widoczność, edycja) za pomocą uprawnień;
  • Ustawienie kartoteki w trybie tylko do podglądu;
  • Śledzenie zmian w kartotece.

Zarządzanie edycją danych i dostępem do nich są możliwe dzięki modułowi „Uprawnienia”.