PI SWIB RISQ to analityczny System Business Intelligence Sprawozdawczości Bankowej, Badania Ryzyk, oraz Hurtownia Danych.

Aplikacja PI SWIB RISQ umożliwia wszechstronną analizę portfela kredytowego banku, zgodnie z NUK (Nowa Umowa Kapitałowa), dotyczącą:

  • struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych,
  • sporządzenia obowiązkowych sprawozdań,
  • hurtowni danych wyposażona w dynamiczne i elastyczne raporty i analizy bazy depozytowo – kredytowej banku.

Wszystkie sprawozdania tj. COREP, LR, FNREP, LCR, NSFR, IPS, ALMM prezentowane są w szacie graficznej i układzie tabel znanej z programu aSISt i pozwalają na eksport sprawozdań do w/w aplikacji.

Rozwiązanie wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzie Business Intelligence jakim jest QlikView. Umożliwia tworzenie kompleksowych analiz danych i  dokonywanie na ich bazie odkryć, które zostałyby pominięte przy użyciu innych narzędzi. Wszystko to jest w zasięgu ręki w rewolucyjnie krótkim czasie. To właśnie stanowi główną przewagę konkurencyjną platformy RISQ.

System zasilany jest automatycznie danymi z systemu księgowego defBANKpro, może współpracować z innymi systemami FK.

Platforma Integracyjna SWIB RISQ jest już gotowa na wprowadzenie sprawozdawczości MONREP, która zostanie udostępniona dla użytkowników od czerwca 2017 roku.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty: